Omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Hier vindt u informatie over omgevingsvergunning (uitgebreide procedure).