Stationsweg 45

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben besloten hogere grenswaarden vast te stellen ten behoeve van de transformatie van een kantoorgebouw naar woonappartementen.