Stationsweg 43

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben besloten hogere grenswaarden vast te stellen voor de functiewijziging van het voormalige kantoorpand aan de Stationsweg 43 naar wonen. Het besluit is nodig omdat de 29 nieuwe appartementen een hogere geluidsbelasting zullen ondervinden ten gevolge van wegverkeerslawaai (maximaal 60 dB), railverkeerslawaai (maximaal 67 dB) en industrielawaai (maximaal 52 dB(A)).