Frans Halsstraat 10 ( functiewijziging schoolgebouw), Zwijndrecht

Bijlage 1: Besluit hogere waarden wet geluidhinder
Bijlage 2: Akoestisch onderzoek