Mimostraat 4 (functiewijziging kerkgebouw), Zwijndrecht

Bijlage 1: Besluit hogere waarden wet geluidhinder
Bijlage 2: Akoestisch onderzoek