Bouquet

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben besloten om het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage te leggen voor de geplande woningen op de locatie Bouquet.