Hogere grenswaarden

 • Mimostraat 4 (functiewijziging kerkgebouw), Zwijndrecht

  Bijlage 1: Besluit hogere waarden wet geluidhinder
  Bijlage 2: Akoestisch onderzoek

 • Van Ruisdaelstraat 1-3, Passage 2

  Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben besloten om hogere grenswaarden vast te stellen voor de geplande woningen op de locatie Van Ruisdaelstraat 1-3 en Passage 2.

 • Bouquet

  Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben besloten om het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage te leggen voor de geplande woningen op de locatie Bouquet.

 • Euryza-West (Wabo)

  Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben besloten om hogere grenswaarden te verlenen voor de geplande woningen in het westelijk deel van de locatie Euryza.

 • Bazuinstraat 26

  Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben besloten hogere grenswaarden vast te stellen ten behoeve van de uitbreiding van een schoolgebouw.

 • Stationsweg 43

  Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben besloten hogere grenswaarden vast te stellen voor de functiewijziging van het voormalige kantoorpand aan de Stationsweg 43 naar wonen. Het besluit is nodig omdat de 29 nieuwe appartementen een hogere geluidsbelasting zullen ondervinden ten gevolge van wegverkeerslawaai (maximaal 60 dB), railverkeerslawaai (maximaal 67 dB) en industrielawaai (maximaal 52 dB(A)).

 • Euryza (bp)

  Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben besloten om hogere grenswaarden te verlenen voor de geplande woningen in het oostelijk deel van de locatie Euryza.

 • Stationsweg 45

  Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben besloten hogere grenswaarden vast te stellen ten behoeve van de transformatie van een kantoorgebouw naar woonappartementen.

 • Frans Halsstraat 10 ( functiewijziging schoolgebouw), Zwijndrecht

  Bijlage 1: Besluit hogere waarden wet geluidhinder
  Bijlage 2: Akoestisch onderzoek