Bijlagen concept ontwerpbestemmingsplan “8e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Lindeweg 12”