Voorontwerpbestemmingsplan 'Heerjansdam en bedrijventerrein Gors'

Op 30 januari 2019 vindt een informatiebijeenkomst plaats in Sporthal Den Dam (Sportlaan 8) van 17.00 uur tot 20.00 uur waar u vragen kunt stellen en opmerkingen kunt indienen. Op deze plek kunt u de stukken raadplegen.