Ontwerpbestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan HOA-Develpark, Munnikensteeg 50

Het bestemmingsplan '1e herziening bestemmingsplan HOA-Develpark, Munnikensteeg 50' ligt vanaf 12 september 2019 gedurende 6 weken ter inzage.