Bestemmingsplan '1e herziening Groote Lindt, geluidverkaveling'

Het bestemmingsplan '1e herziening Groote Lindt, geluidverkaveling' is op 22 januari 2019 gewijzigd vastgesteld. Het plan ligt vanaf 7 februari 2019 gedurende 6 weken ter inzage.