Afwijkingenbeleid

In de praktijk krijgt de gemeente regelmatig plannen of initiatieven voorgelegd waarbij sprake is van een vorm van strijdigheid met het bestemmingsplan. Dergelijke plannen zijn omgevingsvergunningplichtig voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. Het Afwijkingenbeleid gaat over de buitenplanse afwijkingen, de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen waarvoor kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. In deze beleidsregels wordt aangegeven wanneer er medewerking wordt verleend aan een afwijking van het bestemmingsplan. Voorheen stonden deze gevallen bekend als de ‘kruimelgevallen’.

Klik hier (PDF, 32,5 MB) voor het afwijkingenbeleid Zwijndrecht 2015.