Rioolheffing

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus kunnen ondernemers, ZZP-ers, verenigingen en stichtingen en particulieren met een flex- of 0-uren contract een aangepaste betaaltermijn voor gemeentelijke belastingen aanvragen.

U betaalt rioolheffing als vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het onderhoud aan de riolering en het treffen van maatregelen voor hemel- en grondwater. De gebruiker van een perceel betaalt deze heffing jaarlijks via de aanslag gemeentelijke belastingen. De gemeente maakt in de heffing onderscheid in woningen en niet-woningen.

Kosten 2021

Woningen

Als u gebruiker bent van een woning dan betaalt u € 302,16 per jaar. U betaalt deze over het aantal maanden dat u in Zwijndrecht woont. Als u uit Zwijndrecht vertrekt en uw verhuizing heeft doorgegeven aan de nieuwe gemeente, dan krijgt u de teveel betaalde maanden van de gemeente Zwijndrecht terug.

Niet-woningen

Gebruikers van niet-woningen betalen afhankelijk van het waterverbruik.

  • Tot 10.000 m3: € 302,16 voor elke 250 m3 of gedeelte daarvan
  • 10.000 m3 – 25.000 m3: € 12.086,40 + € 75,54 voor elke 250 m3 of gedeelte daarvan boven 10.000 m3
  • 25.000 m3 – 50.000 m3: € 16.618,80 + € 37,77 voor elke 250 m3 of gedeelte daarvan boven 25.000 m3
  • 50.000 m3 of meer: € 20.395,80 + € 7,55 voor elke 250 m3 of gedeelte daarvan boven 50.000 m3

Betalen

U kunt de aanslag op 3 manieren betalen:

  • u betaalt in 10 maandelijkse termijnen als u hiervoor de gemeente een machtiging (pdf, 136 kB) geeft
  • u maakt het bedrag met eigen overschrijvingsformulieren of via internetbankieren over op IBAN: NL28BNGH0285067427 op naam van Gemeente Zwijndrecht inzake Gemeentebelastingen. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden. Het totale bedrag van de aanslag moet u uiterlijk op de vervaldag betaald hebben
  • u betaalt aan de balie van de gemeente. Liever pinnen dan contant

Wanneer u de aanslag heeft ontvangen, kunt u aangeven dat u in 10 termijnen wilt betalen (pdf, 136 kB). Wanneer u al in 10 termijnen betaalt, doen wij dit automatisch ook de volgende jaren. U hoeft dit dan niet opnieuw door te geven. U kunt deze machtiging ook weer intrekken (pdf, 152 kB)

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening (datum op de aanslag) bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen. Als u dat digitaal wilt doen, dan vult u hiervoor het formulier 'Bezwaar heffingen' in, hiervoor heeft u DigiD nodig. Let op! Via DigiD hebt u 15 minuten om uw bezwaar in te vullen, DigiD sluit daarna automatisch af. Maak daarom eerst een tekst via bijvoorbeeld Word en kopieer dat dan naar het digitale formulier.

Als u niet digitaal bezwaar wilt of kunt maken, kunt u het formulier 'Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen (pdf, 156 kB)' printen, invullen en opsturen of u schrijft zelf een brief. Lees ook altijd de achterkant van het aanslagbiljet.

Kwijtschelding rioolheffing gebruikers

Als u door uw te lage inkomen de rioolheffing niet kunt betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. Hiervoor print u het formulier 'Aanvraag kwijtschelding (pdf, 147 kB)' en vult u dit in. Op dit formulier leest u wat u bij uw aanvraag meestuurt. U kunt ook een afspraak maken met de gemeente voor het aanvragen van kwijtschelding. Voor bedrijven geldt geen kwijtschelding.

Behandeling kwijtschelding

De behandeling van uw aanvraag om kwijtschelding van rioolheffing duurt 3 maanden.

Postadres gemeentelijke belastingen

Post voor de gemeentelijke belastingen stuurt u op naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Heeft u vragen?

Vul dan het webformulier Vragen, tips of opmerkingen in. Binnen 5 werkdagen krijgt u een reactie van ons.