Wijzigen IBAN

Wanneer u een nieuwe IBAN heeft kunt u de toegestuurde acceptgiro niet gebruiken. U schrijft het bedrag dan zelf over op IBAN NL28BNGH0285067427, gemeente Zwijndrecht, Gemeentebelastingen. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden.

Als u de aanslag in termijnen betaalt, geeft u uw nieuwe rekeningnummer door via het formulier Wijzigen rekeningnummer (PDF, 43kB). Stuur dit formulier naar:


Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Uitgelicht