Tarieven gemeentelijke belastingen

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus kunnen ondernemers, ZZP-ers, verenigingen en stichtingen en particulieren met een flex- of 0-uren contract een aangepaste betaaltermijn voor gemeentelijke belastingen aanvragen.

De gemeenteraad stelt elk jaar de tarieven voor de gemeentelijke belastingen vast. Deze tarieven staan beschreven in verschillende belastingenverordeningen. U kunt deze inkijken via internet of bij de gemeente aan het Raadhuisplein 3 in Zwijndrecht.

Rioolheffing

De gemeente maakt kosten voor een goed werkende gemeentelijke riolering. De rioolheffing is een belasting die de gemeente heft voor deze kosten.

Woningen

Het tarief voor woningen is € 302,16 per jaar en wordt geheven van de gebruikers van woningen.

Niet-woningen

Het tarief voor niet-woningen is afhankelijk van het waterverbruik en wordt geheven van gebruikers van niet-woningen. Deze bedragen:

  • Tot 10.000 m3: € 302,16 per jaar voor elke 250 m3 of gedeelte daarvan
  • 10.000 m3 – 25.000 m3: € 12.086,40 per jaar + € 75,54 voor elke 250 m3 of gedeelte daarvan boven 10.000 m3
  • 25.000 m3 – 50.000 m3: € 16.618,80 per jaar + € 37,77 voor elke 250 m3 of gedeelte daarvan boven 25.000 m3
  • 50.000 m3 of meer: € 20.395,80 per jaar + € 7,55 voor elke 250 m3 of gedeelte daarvan boven 50.000 m3

Meer informatie op de pagina Rioolheffing.

Afvalstoffenheffing

Ieder huishouden betaalt een vast bedrag voor het ophalen en verwerken van het huisvuil. Het tarief voor afvalstoffenheffing is afhankelijk van het aantal personen in een huishouden.
•    € 353,16 per jaar voor een eenpersoons huishouden
•    € 385,80 per jaar voor huishouden met 2 of meer personen

Meer informatie op de pagina Afvalstoffenheffing.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Wie een object bezit, betaalt jaarlijks onroerende-zaakbelastingen (OZB). De gemeente brengt een percentage van de WOZ-waarde als kosten in rekening.

OZB-tarieven 2021

  • eigenaar woning: 0,1052 %
  • eigenaar niet-woning: 0,3142 %
  • gebruik niet-woning: 0,2604 %

Voorbeeld: de WOZ-waarde van uw woning is € 230.000,-. De aanslag bedraagt dan € 230.000,- x 0,1052% = € 241,96.
Als u eigenaar en gebruiker bent van een niet-woning dan betaalt u beide percentages.

Meer informatie op de pagina Aanslag gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking

Hondenbelasting

Hoeveel u betaalt, hangt af van het aantal honden dat u heeft:

• 1 hond € 68,52
• 2 honden € 99,12
• 3 honden € 124,92
• 4 honden € 124,92
• bij meer honden gelden andere bedragen
• voor een geregistreerde kennel betaalt u € 318,- 

Meer informatie leest u op de pagina over Hondenbelasting.

Heeft u vragen?

Vul dan het webformulier Vragen, tips of opmerkingen in. Binnen 5 werkdagen krijgt u een reactie van ons.