Rioolheffing

U betaalt rioolheffing als vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het onderhoud aan de riolering en het treffen van maatregelen voor hemel- en grondwater. U betaalt deze heffing jaarlijks via de aanslag gemeentelijke belastingen.

Kosten

De tarieven voor gebruikers van woningen en niet-woningen kunt u vinden in de Verordening Rioolheffing.

Toelichting kosten

Betalen

U kunt de aanslag op 4 manieren betalen:

  • U geeft een machtiging af om het bedrag binnen 10 maanden in termijnen van uw rekening af te schrijven.
  • U maakt het bedrag via uw eigen overschrijvingsformulier over op IBAN: NL28BNGH0285067427 ten name van de Gemeente Zwijndrecht inzake Gemeentebelastingen. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden.
  • Via internet- of telebankieren. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden.
  • U betaalt contant of met uw pinpas bij de afdeling Gemeentewinkel.

U kunt zodra u de aanslag heeft ontvangen, aangeven dat u (als u dat nog niet eerder heeft gedaan) in 10 termijnen wilt betalen.

Bijzonderheden

Rioolheffing betaalt u als u een woning of pand gebruikt dat is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Als uw pand geen aansluiting heeft maar wel direct of indirect op gemeentewater loost, dan betaalt u ook rioolheffing.

Bezwaar maken

U kunt door middel van uw persoonlijke DigiD inloggen en bezwaar maken tegen de heffing. Raadpleeg altijd de achterzijde van het aanslagbiljet.

Online aanvragen

Per post

Via het formulier ''Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen'' (PDF, 82 kB) kunt u per post bezwaar maken tegen de heffing. Raadpleeg altijd de achterzijde van het aanslagbiljet.