Reinigingsrecht voor bedrijven

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus kunnen ondernemers, ZZP-ers, verenigingen en stichtingen en particulieren met een flex- of 0-uren contract een aangepaste betaaltermijn voor gemeentelijke belastingen aanvragen.

Bedrijven die geen afvalcontract hebben bij een erkende afvalinzamelaar betalen reinigingsrecht aan de gemeente. U betaalt deze heffing jaarlijks via de aanslag gemeentelijke belastingen.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de categorie-indeling naar aantal werkzame personen. Hierover leest u meer in de verordening onder het kopje wetgeving.
De jaartarieven voor 2021 bedragen:

• categorie 1 € 289,- (exclusief BTW)  -  € 349,69 (inclusief BTW)
• categorie 2 € 433,50 (exclusief BTW   -  € 524,54 (inclusief BTW)
• categorie 3 € 650,25 (exclusief BTW)  -  € 786,80 (inclusief BTW)
• categorie 4 € 867,-  (exclusief BTW)  -  € 1.049,07 (inclusief BTW)
• categorie 5 € 1.300,49 (exclusief BTW)  -  € 1.573,59 (inclusief BTW)

Betalen van reinigingsrecht

De aanslag leest u terug op de aanslag gemeentelijke belastingen / WOZ beschikking.
U kunt de aanslag op drie manieren betalen:

  • u betaalt in 10 maandelijkse termijnen als u hiervoor de gemeente een machtiging (pdf, 136 kB) geeft
  • u maakt het bedrag met eigen overschrijvingsformulieren of via internetbankieren over op IBAN: NL28BNGH0285067427 op naam van Gemeente Zwijndrecht inzake Gemeentebelastingen. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden. Het totale bedrag van de aanslag moet u uiterlijk op de vervaldag betaald hebben
  • u betaalt aan de balie van de gemeente. Liever pinnen dan contant

Wanneer u de aanslag heeft ontvangen, kunt u aangeven dat u in 10 termijnen wilt betalen (pdf, 136 kB). Wanneer u al in 10 termijnen betaalt, doen wij dit automatisch ook de volgende jaren. U hoeft dit dan niet opnieuw door te geven. U kunt deze machtiging ook weer intrekken (pdf, 152 kB).

Kwijtschelding

U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor het reinigingsrecht.

Bezwaar tegen aanslag reinigingsrecht

U kunt binnen 6 weken na ontvangst van uw aanslag schriftelijk bezwaar maken. Print hiervoor het formulier  'Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen (pdf, 156 kB)' , vul dit in en stuur het op naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD)
p/a  Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Heeft u vragen?

Vul dan het webformulier Vragen, tips of opmerkingen in. Binnen 5 werkdagen krijgt u een reactie van ons.