Reinigingsrecht voor bedrijven

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus kunnen ondernemers, ZZP-ers, verenigingen en stichtingen en particulieren met een flex- of 0-uren contract een aangepaste betaaltermijn voor gemeentelijke belastingen aanvragen.

Bedrijven die geen afvalcontract hebben bij een erkende afvalinzamelaar betalen reinigingsrecht aan de gemeente. U betaalt deze heffing jaarlijks via de aanslag gemeentelijke belastingen.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de categorie-indeling naar aantal werkzame personen. Hierover leest u meer in de verordening onder het kopje wetgeving.
De jaartarieven voor 2020 bedragen:

  • categorie 1 € 272,64 (exclusief BTW)  -  € 329,89 (inclusief BTW)
  • categorie 2 € 408,96 (exclusief BTW   -  € 494,84 (inclusief BTW)
  • categorie 3 € 613,44 (exclusief BTW)  -  € 742,26 (inclusief BTW)
  • categorie 4 € 817,92 (exclusief BTW)  -  € 989,68 (inclusief BTW)
  • categorie 5 € 1.226,88 (exclusief BTW)  -  € 1.484,52 (inclusief BTW)
Betalen van reinigingsrecht

De aanslag leest u terug op de aanslag gemeentelijke belastingen / WOZ beschikking.
U kunt de aanslag op drie manieren betalen:

  • u betaalt in 10 maandelijkse termijnen als u hiervoor de gemeente een machtiging (pdf, 136 kB) geeft
  • u maakt het bedrag met eigen overschrijvingsformulieren of via internetbankieren over op IBAN: NL28BNGH0285067427 op naam van Gemeente Zwijndrecht inzake Gemeentebelastingen. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden. Het totale bedrag van de aanslag moet u uiterlijk op de vervaldag betaald hebben
  • u betaalt aan de balie van de gemeente. Liever pinnen dan contant

Wanneer u de aanslag heeft ontvangen, kunt u aangeven dat u in 10 termijnen wilt betalen (pdf, 136 kB). Wanneer u al in 10 termijnen betaalt, doen wij dit automatisch ook de volgende jaren. U hoeft dit dan niet opnieuw door te geven. U kunt deze machtiging ook weer intrekken (pdf, 152 kB).

Kwijtschelding

U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor het reinigingsrecht.

Bezwaar tegen aanslag reinigingsrecht

U kunt binnen 6 weken na ontvangst van uw aanslag schriftelijk bezwaar maken. Print hiervoor het formulier  'Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen (pdf, 156 kB)' , vul dit in en stuur het op naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD)
p/a  Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht