Onroerende-zaakbelasting (ozb)

Eigenaren van een onroerende zaak betalen elk jaar onroerendezaakbelastingen (OZB) aan de gemeente, het eigendomsgedeelte. Onroerende zaken zijn onder andere: een woning, niet-woning (bijvoorbeeld een bedrijfspand) of perceel (bouw)grond. Ook gebruikers van niet-woningen betalen OZB.

Voorwaarden

 • U betaalt OZB als u op 1 januari van het betreffende jaar eigenaar bent van een onroerende zaak. U betaalt het gebruikersgedeelte als u op 1 januari van het desbetreffende jaar gebruiker bent van een niet-woning (kantoor, winkel, etc.). Als u in dat jaar bijvoorbeeld uw pand verkoopt of vertrekt krijgt u geen belastinggeld terug. Als u in de loop van het jaar een pand koopt of gaat gebruiken betaalt u voor dat jaar geen OZB aan de gemeente.
   
 • U kunt 2 soorten aanslagen ontvangen:
  • Eigenaarsdeel omdat u eigenaar bent van bijvoorbeeld:
   • een woning
   • garagebox
   • kantoor
   • winkel
   • clubgebouw
   • (bouw)grond
     
  • Gebruikersdeel omdat u gebruiker bent van bijvoorbeeld: 
   • een bedrijfspand
   • winkel
   • kantoor
   • clubgebouw
   • (bouw)grond

Tarieven

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de WOZ-waarde en het percentage (ofwel het tarief).

Voor de Wet waardering onroerende zaken klik hier.

De gemeenteraad stelt elk jaar de nieuwe tarieven gemeentelijke belastingen vast.

Voor de OZB tarieven klik hier.

Toelichting kosten

 

 

Bezwaar maken

U kunt door middel van uw persoonlijke DigiD inloggen en bezwaar maken tegen de heffing. Raadpleeg altijd de achterzijde van het aanslagbiljet.

Online aanvragen

Per post

Via het formulier ''Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen'' (PDF, 82 kB) kunt u per post bezwaar maken tegen de heffing. Raadpleeg altijd de achterzijde van het aanslagbiljet.