Kwijtschelding gemeentelijke belasting

Als u door uw te lage inkomen de aanslag gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. U kunt kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing, rioolheffing woningen en hondenbelasting (alleen voor de eerste hond).

Voorwaarden

Aanvraag

Gemeente Zwijndrecht, Gemeentewinkel, 14 078, gemeente@zwijndrecht.nl