Inzien taxatieverslag WOZ

Wanneer u eigenaar bent van een onroerende zaak, zoals een woning, bedrijfspand of perceel grond, dan geeft de gemeente hiervoor elk jaar een waardebeschikking (WOZ-beschikking) af. Deze vindt u terug op uw Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking. Hier staat de waarde van uw huis of bedrijfspand zoals die door de gemeente door middel van taxatie is vastgesteld, de zogeheten WOZ-waarde. Dit gebeurt op grond van richtlijnen uit de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Om inzicht te krijgen in de taxatie is een taxatieverslag beschikbaar.

Wat staat er in een taxatieverslag?

Het taxatieverslag bevat informatie over het getaxeerde object, over de kadastrale gegevens en over enkele kenmerken, die van belang zijn voor de waardebepaling. In ieder geval vermeldt het taxatieverslag de aard van het object (type woning bijvoorbeeld), het bouwjaar en de grootte. Tevens verwijst het taxatieverslag naar marktprijzen van vergelijkbare woningen. Van deze vergelijkbare woningen worden er 3 uitgebreid omschreven in het taxatieverslag. Van elk pand is een taxatieverslag beschikbaar.

Hoe vraag ik een taxatieverslag aan?

Het taxatieverslag kunt u zelf bekijken of downloaden, nadat u uw aanslag gemeentelijke belastingen heeft ontvangen. Deze ontvangt u elk jaar over het algemeen in het eerste kwartaal. 

Online aanvragen

Als u niet van deze mogelijkheid gebruik kunt maken dan kunt u telefonisch een taxatieverslag aanvragen via het informatienummer van de gemeente.

Kosten

Deze aanvraag is gratis.

Bijzonderheden

  • Let op: Bij de gemeente Zwijndrecht heeft u een DigiD nodig om uw taxatieverslag op te vragen

Aanvraag

Gemeente Zwijndrecht, Gemeentewinkel, 14 078, gemeente@zwijndrecht.nl

Meenemen

  • DigiD

Of bij een telefonische afspraak:

  • aanslagnummer
  • burgerservicenummer
  • geboortedatum