Hond aan- of afmelden (hondenbelasting)

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus kunnen ondernemers, ZZP-ers, verenigingen en stichtingen en particulieren met een flex- of 0-uren contract een aangepaste betaaltermijn voor gemeentelijke belastingen aanvragen.

Als u een hond of meerdere honden heeft, betaalt u hondenbelasting. De gemeente gebruikt dit geld voor de aanleg en het onderhoud van uitlaatplekken. Als u een hond krijgt of aanschaft of met uw hond(en) in Zwijndrecht komt wonen, moet u dit binnen 14 dagen melden bij de gemeente. Wanneer u verhuist naar een andere gemeente, uw hond wegdoet of uw hond overlijdt, geeft u dit ook aan ons door.

Kosten hondenbelasting per jaar

• 1 hond € 69,48
• 2 honden € 170,04
• 3 honden € 296,76
• 4 honden € 423,48
• bij meer honden gelden andere bedragen
• voor een geregistreerde kennel betaalt u € 322,68

Regelen

Hond aanmelden (met DigiD)

Hond afmelden (met DigiD)

Per post of aan de balie aanmelden

Vul het formulier aangifte hondenbelasting (pdf, 143 kB) in en stuur het naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

U kunt het ingevulde formulier ook inleveren bij de balie van het gemeentehuis.

Per post of aan de balie afmelden

Vul het formulier afmelden hondenbelasting (pdf, 196 kB) in en stuur het met de gevraagde bijlagen naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

U kunt het ingevulde formulier ook inleveren bij de balie van het gemeentehuis.

Belastingplicht hondenbelasting
 • de belastingplicht begint de maand nadat de hond bij u komt wonen of de maand na uw verhuizing naar Zwijndrecht
 • de eerste 3 maanden dat pups bij hun moeder blijven, hoeft u geen hondenbelasting te betalen
 • de belastingplicht eindigt na de maand waarin:
  • uw hond overlijdt
  • u uw hond aan een ander geeft, verkoopt of naar het asiel brengt
  • uw hond meeverhuist naar een andere gemeente
Aanslag gemeentelijke belastingen

Op uw aanslag gemeentelijke belastingen staat ook de hondenbelasting vermeld. U krijgt een aparte aanslag hondenbelasting als u:

 • al een aanslag gemeentelijke belastingen heeft gekregen en u heeft later uw hond gekregen
 • na 1 januari met uw hond in Zwijndrecht bent komen wonen

U kunt de aanslag gemeentelijke belastingen in 10 termijnen betalen. Hiervoor machtigt u de gemeente voor de afschrijving van de termijnen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag hondenbelasting kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit heeft alleen zin als u ten onrechte. Hiervoor download u het formulier Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen (pdf, 99 kB) vult dit in en stuur het op naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Lees ook altijd de achterkant van het aanslagbiljet.

Vrijstelling hondenbelasting

De gemeente verleent vrijstelling van de hondenbelasting als u een hulphond of politiehond heeft. U vraagt de vrijstelling schriftelijk aan. Hiervoor stuurt u een brief naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Bij uw brief stuurt u een bewijs voor de vrijstelling mee:

 • Voor hulphonden een bewijs van de instantie voor hulphonden. Bijvoorbeeld van Stichting Hulphond Nederland of KNGF Geleidehonden
 • Voor politiehonden een bewijs dat u een diploma van de Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging heeft en dat u uw hond op aanvraag aan de politie beschikbaar stelt
Meer informatie

Meer informatie over de aanlijn- en opruimplicht voor honden

Heeft u vragen?

Vul dan het webformulier Vragen, tips of opmerkingen in. Binnen 5 werkdagen krijgt u een reactie van ons.