Correspondentie inzake gemeentelijke belastingen

Correspondentie inzake gemeentelijke belastingen dient gericht te worden aan:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht