Bezwaar maken WOZ

Eigenaren van een onroerende zaak, zoals een woning, bedrijfspand of perceel grond, krijgen elk jaar een waardebeschikking (WOZ-beschikking) van de gemeente. Deze beschikking ontvangt u via de Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking. U leest daarop de WOZ-waarde van uw huis of pand zoals de gemeente deze via taxatie heeft vastgesteld. Deze WOZ-waarde geldt voor de heffing van onroerendezaakbelastingen, waterschapslasten, erfbelasting, schenkbelasting, vennootschapsbelasting en het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting. Met ingang van 2016 ontvangen ook huurders een WOZ-beschikking. De gemeente is volgens wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS) verplicht deze toe te zenden. Sinds 1 oktober 2015 speelt de WOZ-waarde een grotere rol bij het bepalen van de maximale huurprijs. Dit is voornamelijk het geval bij huurwoningen in de gereguleerde sector. Voor informatie hierover wordt u verwezen naar (de website van) de verhuurder van de woning of naar www.huurcommissie.nl.

Kan ik bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde?

U kunt gratis bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde als volgens u:

  • De waarde van het perceel niet juist is vastgesteld;
  • Het object niet juist staat omschreven;
  • De aanslag of beschikking bestemd is voor iemand anders.

In uw bezwaarschrift vermeldt u waarom u bezwaar maakt tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Als u de reden van uw bezwaar niet vermeld, kunnen wij uw bezwaarschrift niet afhandelen. U kunt binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet (de dagtekening) een bezwaarschrift indienen. U vult hiervoor het Webformulier "Bezwaar waarde" in. Ook kunt u het formulier “Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen” printen, invullen en volledig ingevuld opsturen. Bij de gemeente Zwijndrecht kunt u inloggen met uw DigiD. Wij controleren daarna uw gegevens zodat we zeker weten dat u bent wie u zegt te zijn. Alle informatie die u daarna invult, behandelen wij vertrouwelijk. Raadpleeg altijd de achterzijde van het aanslagbiljet.

Digitaal

Heeft u vragen over uw WOZ-waarde? Neemt u dan contact op via telefoonnummer 14 078.

U kunt door middel van uw persoonlijke DigiD inloggen en bezwaar maken tegen de heffing.

Online aanvragen

Per post

Via het formulier ''Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen'' (PDF, 82 kB) kunt u per post bezwaar maken tegen de heffing. Raadpleeg altijd de achterzijde van het aanslagbiljet.

Kosten

De aanvraag is gratis.

Aanvraag

Gemeente Zwijndrecht, Gemeentewinkel, 14 078, gemeente@zwijndrecht.nl