Bedrijven InvesteringsZone-Bijdrage Groote Lindt (BIZ)

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus kunnen ondernemers, ZZP-ers, verenigingen en stichtingen en particulieren met een flex- of 0-uren contract een aangepaste betaaltermijn voor gemeentelijke belastingen aanvragen.

Sinds 2011 kent de gemeente Zwijndrecht de Bedrijven InvesteringsZone-bijdrage Groote Lindt (BIZ). Deze heffing is tot stand gekomen op initiatief van ondernemers op industrieterrein Groote Lindt Deze BIZ is verlengd voor de periode 2016-2020. Er wordt een belasting geheven van de bijdrageplichtige ondernemers op dit industrieterrein. De opbrengst wordt door de gemeente als een subsidie uitgekeerd aan de hiertoe opgerichte BIZstichting. Deze besteedt het geld aan met name activiteiten met betrekking tot de veiligheid van het desbetreffende gebied. De aanslag staat vermeld op de Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking.

Download de Toelichting aanslag BIZ Groote Lindt Zwijndrecht 2020 (pdf, 316 kB)

Kosten

De hoogte van de heffing is afhankelijk van:

  • de WOZ-waarde van de onroerende zaak voor het desbetreffende jaar en
  • het geldende tarief
Met de onderstaande WOZ-waarde van uw pand bedraagt uw BIZ-bijdrage in 2021:
WOZ-waarde van uw pand BIZ-bijdrage 2021
€ 50.001 t/m € 200.000   € 45,-
€ 200.001 t/m € 500.000 € 135,-
€ 500.001 t/m € 1 miljoen € 250,-
€ 1.000.001 t/m € 2,5 miljoen € 600,-
€ 2.500.001 t/m € 5 miljoen € 1.200,-
€ 5.000.001 t/m € 10 miljoen € 2.500,-
€ 10.000.001 t/m € 15 miljoen € 4.000,-
€ 15.000.001 t/m € 20 miljoen  € 5.00,-
Meer dan € 20 miljoen € 5.750,-

Voorbeeld

U gebruikt een onroerende zaak op Industrieterrein Groote Lindt met een WOZ-waarde van € 760.000,-. De aanslag voor 2020 bedraagt dan € 250,-.

Betalen

U kunt de aanslag op 4 manieren betalen:

  • U geeft een machtiging (pdf, 136 kB) af om het bedrag binnen 10 maanden in termijnen van uw rekening af te schrijven.
  • U maakt het bedrag via uw eigen overschrijvingsformulier over op IBAN: NL28BNGH0285067427 ten name van de Gemeente Zwijndrecht inzake Gemeentebelastingen. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden.
  • Via internet- of telebankieren. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden.
  • U betaalt contant of met uw pinpas bij de afdeling Gemeentewinkel.

U kunt zodra u de aanslag heeft ontvangen, aangeven dat u (als u dat nog niet eerder heeft gedaan) in 10 termijnen wilt betalen.

Kwijtschelding BIZ-bijdrage

U krijgt geen kwijtschelding voor de BIZ-bijdrage.

Bezwaar maken
Heeft u vragen?

Vul dan het webformulier Vragen, tips of opmerkingen in. Binnen 5 werkdagen krijgt u een reactie van ons.