Bedrijven InvesteringsZone-Bijdrage Groote Lindt (BIZ)

Sinds 2011 kent de gemeente Zwijndrecht de Bedrijven InvesteringsZone-bijdrage Groote Lindt (BIZ). Deze heffing is tot stand gekomen op initiatief van ondernemers op industrieterrein Groote Lindt Deze BIZ is verlengd voor de periode 2016-2020. Er wordt een belasting geheven van de bijdrageplichtige ondernemers op dit industrieterrein. De opbrengst wordt door de gemeente als een subsidie uitgekeerd aan de hiertoe opgerichte BIZstichting. Deze besteedt het geld aan met name activiteiten met betrekking tot de veiligheid van het desbetreffende gebied. De aanslag staat vermeld op de Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking.

Toelichting aanslag Bedrijven InvesteringsZone-bijdrage Groote Lindt 2019

Klik hier om het formulier ''Toelichting aanslag BIZ Groote Lindt Zwijndrecht 2019'' te downloaden.

Kosten

De tarieven kunt u vinden in de Verordening BIZ Groote Lindt Zwijndrecht , onder artikel 7 'Tarief BIZ - bijdrage.

Betalen

U kunt de aanslag op 4 manieren betalen:

  • U geeft een machtiging af om het bedrag binnen 10 maanden in termijnen van uw rekening af te schrijven.
  • U maakt het bedrag via uw eigen overschrijvingsformulier over op IBAN: NL28BNGH0285067427 ten name van de Gemeente Zwijndrecht inzake Gemeentebelastingen. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden.
  • Via internet- of telebankieren. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden.
  • U betaalt contant of met uw pinpas bij de afdeling Gemeentewinkel.

U kunt zodra u de aanslag heeft ontvangen, aangeven dat u (als u dat nog niet eerder heeft gedaan) in 10 termijnen wilt betalen.

Bezwaar maken

  • Download hier (184 kB) het formulier ''Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen''.