Afvalstoffenheffing

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus kunnen ondernemers, ZZP-ers, verenigingen en stichtingen en particulieren met een flex- of 0-uren contract een aangepaste betaaltermijn voor gemeentelijke belastingen aanvragen.

U betaalt afvalstoffenheffing als vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil. U betaalt deze heffing jaarlijks via de aanslag gemeentelijke belastingen. Bedrijven en winkels betalen reinigingsrecht of hebben een contract met een erkende afvalinzamelaar.

Kosten

  • € 348,00 per jaar voor een eenpersoons huishouden
  • € 380,16 per jaar voor huishouden met 2 of meer personen

De afvalstoffenheffing betaalt u over het aantal maanden dat u in Zwijndrecht woont. Als u uit Zwijndrecht vertrekt en uw verhuizing aan de gemeente heeft doorgegeven, krijgt u de teveel betaalde maanden terug.

Betalen

U kunt de aanslag op drie manieren betalen:

  • u betaalt in 10 maandelijkse termijnen als u de gemeente hiervoor een machtiging (pdf, 78 kB) geeft
  • u maakt het bedrag over op IBAN: NL28 BNGH 0285 067 427 op naam van Gemeente Zwijndrecht, Gemeentebelastingen. Vermeld hierbij het betalingskenmerk. Het totale bedrag van de aanslag moet u uiterlijk op de vervaldag betaald hebben.
  • u betaalt aan de balie van de gemeente. Liever pinnen dan contant.

Wanneer u de aanslag heeft ontvangen, kunt u aangeven dat u in 10 termijnen wilt betalen. Wanneer u al in 10 termijnen betaalt, doen wij dit automatisch ook de volgende jaren. U hoeft dit dan niet opnieuw door te geven. U kunt de machtiging altijd weer stopzetten (pdf, 152 kB).

Kwijtschelding

Als u door uw te lage inkomen de afvalstoffenheffing niet kunt betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. Hiervoor print u het formulier Aanvraag kwijtschelding (pdf, 91 kB) en vult dit in. Op dit formulier leest u wat u bij uw aanvraag meestuurt. U kunt ook een afspraak maken met de gemeente voor het aanvragen van kwijtschelding. Bel daarvoor 14 078.

De behandeling van uw aanvraag om kwijtschelding van afvalstoffenheffing duurt 3 maanden.

Bezwaar tegen de afvalstoffenheffing

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening (datum op de aanslag) bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen. Als u dat digitaal wilt doen, dan vult u hiervoor het formulier Bezwaar heffingen (met DigiD) in. Let op! Via DigiD hebt u 15 minuten om uw bezwaar in te vullen, DigiD sluit daarna automatisch af. Maak daarom eerst een tekst via bijvoorbeeld Word en kopieer dat dan naar het digitale formulier.

Als u niet digitaal bezwaar wilt of kunt maken, print dan het formulier Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen (pdf, 101 kB) en stuur dit volledig ingevuld op of u schrijft zelf een brief. Lees ook altijd de achterkant van het aanslagbiljet.

Postadres gemeentelijke belastingen

Post voor de gemeentelijke belastingen stuurt u op naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Heeft u vragen?

Vult u dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.