Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de kosten voor het ophalen en het verwerken van uw huisvuil. Ieder huishouden betaalt afvalstoffenheffing. Bedrijven en winkels sluiten een contract met een erkende afvalinzamelaar of betalen reinigingsrecht. De afvalstoffenheffing staat vermeld op uw aanslag gemeentelijke belastingen.

Voorwaarden

  • De door u aangeboden hoeveelheid huisvuil is niet van invloed op de hoogte van dit bedrag.
  • U betaalt alleen afvalstoffenheffing over het aantal maanden dat u in Zwijndrecht woont. Als u uit Zwijndrecht vertrekt en uw verhuizing heeft doorgegeven aan de gemeente, dan krijgt u de teveel betaalde maanden van de gemeente terug.

Kosten

De tarieven kunt u vinden in de Verordening Afvalstoffenheffing.

Toelichting kosten

U kunt de aanslag op 4 manieren betalen:

  • U geeft een machtiging af om het bedrag binnen 10 maanden in termijnen van uw rekening af te schrijven.
  • U maakt het bedrag via uw eigen overschrijvingsformulier over op IBAN: NL28BNGH0285067427 ten name van de Gemeente Zwijndrecht inzake Gemeentebelastingen. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden.
  • Via internet- of telebankieren. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden.
  • U betaalt contant of met uw pinpas bij de afdeling Gemeentewinkel.

U kunt zodra u de aanslag heeft ontvangen, aangeven dat u (als u dat nog niet eerder heeft gedaan) in 10 termijnen wilt betalen.

Bezwaar maken

U kunt door middel van uw persoonlijke DigiD inloggen en bezwaar maken tegen de heffing. Raadpleeg altijd de achterzijde van het aanslagbiljet.

Online aanvragen

Per post

Via het formulier ''Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen'' (PDF, 82 kB) kunt u per post bezwaar maken tegen de heffing.