Aanslag gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus kunnen ondernemers, ZZP-ers, verenigingen en stichtingen en particulieren met een flex- of 0-uren contract een aangepaste betaaltermijn voor gemeentelijke belastingen aanvragen.

Wilt u een machtiging voor automatische incasso afgeven, kwijtschelding aanvragen of uw IBAN (rekeningnummer) wijzigen? Regel dit eenvoudig via onze digitale belastingbalie (hiervoor heeft u DigiD nodig). Heeft u andere belastingzaken te regelen die niet kunnen wachten? Bel ons daarover op telefoonnummer 14 078, wij denken graag met u mee in oplossingen. 

U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking zoveel mogelijk op 1 aanslag. U ontvangt de aanslag voor 1 maart, via de post of digitaal. Soms ontvangt u de aanslag of een gedeelte van de aanslag later. Ook kunt u nog een aanslag over een eerder jaar ontvangen.

De hoogte van uw aanslag hangt onder andere af van:

 • of u eigenaar of alleen gebruiker van de woning bent
 • de waarde van de woning
 • of u een hond bezit

U mag de aanslag in 10 termijnen betalen.

Uw belastingdossier online bekijken

Wanneer de aanslag op uw naam staat, kunt u deze direct bekijken in 'Uw belastingdossier'. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt hier ook het taxatieverslag inzien, downloaden en/of printen. In Uw belastingdossier kunt u ook uw aanslagen uit het verleden bekijken.

Uw belastingdossier (met DigiD)

Aanslag ontvangen via MijnOverheid

U kunt uw belastingaanslagen ook digitaal ontvangen. Hiervoor meldt u zich eenvoudig aan bij de Berichtenbox op MijnOverheid. Voor het aanmelden heeft u DigiD nodig. Voor de gemeentelijke belastingen kiest u onder 'Bekijk van welke organisaties u berichten kunt ontvangen' en 'Samenwerkingsverbanden' voor Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden.

Tip: Geef aan dat u een e-mail wilt krijgen als er een bericht in de Berichtenbox klaarstaat. Zo weet u zeker dat u er op tijd aan wordt herinnerd dat u de lokale belastingen moet betalen.

Als u uw aanslag 2020 via MijnOverheid heeft ontvangen dan kunt u de Toelichting bij aanslag gemeentelijke belastingen 2020 Zwijndrecht (pdf, 2,2 MB) downloaden. 

Belastingen op één aanslag

U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking zoveel mogelijk op 1 aanslag. Dit kunnen zijn:

De gemeente kan (als dit voor u geldt) ook een aanslag sturen voor de:

 • Precariobelasting

Wanneer u de aanslag ontvangt

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen meestal voor 1 maart in het jaar waarover u de belasting betaalt. Soms komt het voor dat de gemeente de aanslag na 1 maart opstuurt of dat de onroerende-zaakbelasting ontbreekt op uw aanslag. De reden hiervoor kan zijn:

 • uw (woon)situatie is gewijzigd
 • de waarde van uw woning of het pand is nog niet vastgesteld (bijvoorbeeld bij verbouwing of een nieuwbouwwoning)
 • uw bezwaarschrift over de gemeentelijke belastingen is nog in behandeling

Zodra de waarde is vastgesteld, ontvangt u alsnog de WOZ-beschikking en de aanslag onroerende zaakbelasting. U mag dan ook gebruik maken van de mogelijkheid om in tien maandelijkse termijnen te betalen.  

WOZ-waarde en VvE-reserve

In de media zijn berichten verschenen dat gemeenten mogelijk de WOZ-waarde van appartementen niet correct hebben bepaald. Dit heeft te maken met de wijze waarop de Vereniging van Eigenaars (VvE)-reserve wordt betrokken in de waardebepaling. Dit naar aanleiding van gerechtelijke uitspraken. 

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) voert namens uw gemeente de WOZ-waardering uit. GBD heeft de gevolgen van deze uitspraken voor de WOZ-waarde onderzocht. Hierover zijn alle appartementeigenaren 28 maart per brief geïnformeerd.

Betalen van de aanslag

U kunt de aanslag op 3 manieren betalen:

 • u betaalt in 10 maandelijkse termijnen als u hiervoor de gemeente een machtiging (pdf, 63 kB) geeft. Wij schrijven maandelijks dan meerdere bedragen af. Wanneer u al in 10 termijnen betaalt, doen wij dit automatisch ook de volgende jaren. U hoeft dit dan niet opnieuw door te geven
 • u maakt het bedrag met eigen overschrijvingsformulieren of via internetbankieren over op IBAN: NL28 BNGH 0285 067 427, op naam van Gemeente Zwijndrecht, Gemeentebelastingen Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden. Het totale bedrag van de aanslag moet u uiterlijk op de vervaldag betaald hebben
 • u betaalt aan de balie van de gemeente. Liever pinnen dan contant. 

Aanpassen of stoppen van de machtiging

Hoe WOZ en OZB werkt

WOZ-waarde (waardering onroerende zaken)

Volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) stelt de gemeente jaarlijks voor alle onroerende zaken binnen de gemeente een waarde vast, de WOZ-waarde. Als u eigenaar bent van een onroerende zaak, zoals een woning, bedrijfspand, perceel of grond, ontvangt u de WOZ-beschikking waarin staat wat de waarde van uw onroerende zaak is. Vanaf 2016 ontvangen ook huurders een beschikking. Sinds 1 oktober 2015 speelt de WOZ-waarde een grotere rol bij het bepalen van de maximale huurprijs. Met vragen neemt u contact op met de huurcommissie of met de verhuurder van de woning. Ook gebruikers van niet-woningen, zoals bedrijfspanden, winkels, kantoren, clubgebouwen, enzovoort ontvangen deze beschikking. Deze beschikking vindt u op de aanslag gemeentelijke belastingen. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor het berekenen van de onroerende-zaakbelasting. Zelf heeft u de WOZ-beschikking nodig als u de aangifte inkomstenbelasting invult.

Taxatieverslag

In het taxatieverslag van uw onroerende zaak kunt u nalezen hoe de waarde van uw onroerende zaak is vastgesteld. In het taxatieverslag staat:

 • informatie over het getaxeerde object
 • kadastrale gegevens
 • kenmerken die van belang zijn voor de waardebepaling
 • de aard van het object (type woning bijvoorbeeld)
 • het bouwjaar en de grootte
 • marktprijzen van vergelijkbare woningen. Van deze vergelijkbare woningen staan er drie uitgebreid omschreven in het taxatieverslag

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

De onroerende-zaakbelasting bestaat in Zwijndrecht uit een eigendomsgedeelte en een gebruikersgedeelte.

 • u betaalt het eigendomsgedeelte OZB als u op 1 januari van het betreffende jaar eigenaar bent van een onroerende zaak zoals:
  • woning
  • garagebox
  • kantoor
  • winkel
  • (bouw)grond
 • u betaalt het gebruikersgedeelte OZB als u op 1 januari van het betreffende jaar een niet-woning gebruikt zoals:
  • bedrijfspand
  • winkel
  • kantoor
  • clubgebouw

De gemeente heft de belasting over de situatie op 1 januari van het betreffende jaar. Als u in het jaar van de aanslag uw onroerende-zaak verkoopt of de niet-woning niet meer huurt of gebruikt, krijgt u geen belastinggeld terug. 

Kosten

De hoogte van uw onroerende-zaakbelasting hangt af van:

 • de WOZ-waarde van de onroerende zaak die u heeft of gebruikt
 • het OZB-tarief (percentage) dat de gemeente heeft vastgesteld voor dat jaar

OZB-tarieven 2021

• eigenaar woning: 0,1052 %
• eigenaar niet-woning: 0,3142 %
• gebruik niet-woning: 0,2604 %   

Voorbeeld: de WOZ-waarde van uw woning is € 230.000,-. De aanslag 2021 bedraagt dan € 230.000,- x 0,1052% = € 241,96.

Als u eigenaar en gebruiker bent van een niet-woning dan betaalt u beide percentages.

WOZ-waarde en taxatieverslag bekijken

WOZ-waarde van eigen woning bekijken

De WOZ-waarde van uw onroerende zaak staat in uw belastingaanslag. U ontvangt deze per post of digitaal.

 • u kunt uw aanslag bekijken via 'Uw belastingdossier'. U logt hiervoor in met uw DigiD
 • als u dat heeft ingesteld, staat uw aanslag ook in de Berichtenbox op MijnOverheid. Ook daar logt u in met DigiD
 • u kunt uw WOZ-waarde bekijken via wozwaardeloket.nl. Toets daar uw postcode in en kies uw huisnummer

WOZ-waarde van andere woningen opvragen

U kunt ook de WOZ-waarde van andere woning opvragen, u hoeft daarvoor geen eigenaar van de woning te zijn. U kunt dan de WOZ-waarde van uw eigen woning vergelijken met die van andere woningen. De WOZ-waardes voor bedrijfspanden, winkels, scholen, ziekenhuizen, enzovoort, kunt u niet opvragen.

U vraagt de WOZ-waarde digitaal op via wozwaardeloket.nl en toetst een adres, plaats of postcode en huisnummer in.

Taxatieverslag bekijken

Als de belastingaanslag op uw naam staat, kunt u het taxatieverslag bekijken via 'Uw belastingdossier'. U logt hiervoor in met uw DigiD.

U kunt een kopie van het taxatieverslag opvragen via telefoonnummer 14 078 wanneer:

 • de aanslag niet op uw naam staat maar u wel belastingplichtig en/of belanghebbend bent van de onroerende zaak
 • u niet de mogelijkheid heeft om met DigiD in te loggen
 • u geen inwoner (meer) bent van gemeente Zwijndrecht
 • het gaat om een zakelijke aanslag
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u door uw te lage inkomen de aanslag gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. Print hiervoor het formulier Aanvraag kwijtschelding (pdf, 86 kB), vul dit in en stuur het op. Op dit formulier leest u wat u bij uw aanvraag meestuurt.

Bezwaar maken

Heeft u vragen over uw WOZ-waarde? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 078.

Bent u het niet eens met uw aanslag gemeentelijke belastingen? Binnen 6 weken na de dagtekening (datum op de aanslag) kunt u bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen. Als u dat digitaal wilt doen, dan vult u hiervoor het formulier Bezwaar heffingen in, hiervoor heeft u DigiD nodig. 

Let op!
Via DigiD hebt u 15 minuten om uw bezwaar in te vullen, DigiD sluit daarna automatisch af. Maak daarom eerst een tekst via bijvoorbeeld Word en kopieer dat dan naar het digitale formulier.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, vul dan het formulier Bezwaar waarde in, hiervoor heeft u DigiD nodig. 

Als u niet digitaal bezwaar wilt of kunt maken, print dan formulier Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen (pdf, 82 kB) en stuur het volledig ingevuld naar ons op of schrijf zelf een brief. Wanneer u zelf een brief schrijft en bezwaar maakt tegen de waarde, geeft u dan aan welke WOZ-waarde naar uw mening juist zou zijn. Lees ook altijd de achterkant van uw aanslagbiljet. 

Postadres gemeentelijke belastingen

Post voor de gemeentelijke belastingen stuurt u op naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Heeft u vragen?

Vul dan het webformulier Vragen, tips of opmerkingen in. Binnen 5 werkdagen krijgt u een reactie van ons.