Aanmaning of dwangbevel gemeentelijke belastingen

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus kunnen ondernemers, ZZP-ers, verenigingen en stichtingen en particulieren met een flex- of 0-uren contract een aangepaste betaaltermijn voor gemeentelijke belastingen aanvragen.

U ontvangt een aanmaning als u de aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt. Als u ook de aanmaning niet betaalt, ontvangt u een dwangbevel.

Kosten

Aanmaning

Het bedrag van de aanmaning bestaat uit het verschuldigde belastingbedrag en de aanmaningkosten. U betaalt € 7,00 extra als het belastingbedrag lager is dan € 454,00. U betaalt € 17,00 extra bij belastingbedragen vanaf € 454,00.

Dwangbevel

Het bedrag van het dwangbevel bestaat uit het verschuldigde belastingbedrag, de aanmaningkosten en dwangbevelkosten. De berekening van de kosten ronden wij naar beneden af en is als volgt: het bedrag van de belastingschuld deelt u door 45, u vermenigvuldigt dit bedrag met 4 en telt daar 39 bij op.

Voorbeeld

U heeft een belastingschuld van € 423,63 (naar beneden afgerond = € 423,00). € 423,00 : € 45,00 = € 9,40 (naar beneden afronden = € 9,00). € 9,00 x € 4,00 = € 36,00. € 36,00- + € 39,00 = € 75,00. De kosten die u betaalt voor het dwangbevel zijn in dit voorbeeld € 75,00. U betaalt dan totaal € 423,63 + € 7,00 + € 75,00 = € 505,63. De berekening voor een dwangbevel is wettelijk opgenomen in de Kostenwet invordering rijksbelastingen.

Aanmaning of dwangbevel

Aanmaning

u krijgt een aanmaning gemeentelijke belastingen als u de aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt.

Dwangbevel

u krijgt een dwangbevel als u ook de aanmaning niet betaalt. De aanmaning is een herinnering om een aanslag gemeentelijke belastingen te betalen.

Betalen van de aanmaning of dwangbevel

Aanmaning

De aanmaning betaalt u binnen 14 dagen na dagtekening. Als u de aanmaning niet of niet op tijd betaalt, krijgt u een dwangbevel.

Dwangbevel

U betaalt het dwangbevel binnen 2 dagen na dagtekening van het dwangbevel. U kunt de aanmaning of het dwangbevel betalen:

  • Zelf overmaken.
    U maakt met eigen overschrijvingsformulieren of internetbankieren het bedrag over op IBAN: NL28 BNGH 0285 067 427, op naam van Gemeente Zwijndrecht, Gemeentebelastingenn. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden.
  • Aan de balie.
    U kunt de kosten aan de balie betalen, tijdens onze openingstijden. Liever pinnen dan contant

Betalen in termijnen

Nee, u kunt het dwangbevel niet in termijnen betalen. U kunt wel om een betalingsregeling vragen. U betaalt dan in maximaal 3 termijnen van 1 maand het bedrag af.

Beslaglegging

De gemeente heeft extra invorderingsmogelijkheden om het verschuldigde bedrag bij u te innen. Als u na het dwangbevel het totaalbedrag niet direct overmaakt, kan de gemeente beslag leggen op:

  • uw maandelijkse inkomsten
  • uw bankrekening of
  • uw roerende zaken zoals uw inboedel of auto

Van de beslaglegging stelt de belastingdeurwaarder van de gemeente een proces verbaal op.