Mantelzorg Zwijndrecht

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend persoon uit hun omgeving.

Nederland kent 4 miljoen mantelzorgers. Veel mensen weten zelf niet dat ze mantelzorger zijn. Laat staan dat ze weten waar ze hulp kunnen krijgen. Daarom is het belangrijk dat wij hen wél zien. In de gemeente Zwijndrecht kunnen mantelzorgers voor informatie, activiteiten voor mantelzorgers, vragen over vervangende zorg en meer terecht bij het Vivera Sociaal Wijkteam. Op de website van het Vivera Sociaal Wijkteam leest u hier meer over. 

Vivera Mantelzorgpas

De gemeente Zwijndrecht biedt als waardering mantelzorgers de Vivera mantelzorgpas aan ter waarde van € 40,-. De Vivera mantelzorgpas kunt u onder andere besteden bij lokale ondernemingen. Meer over deze pas leest u op de website van Mantelzorg Zwijndrecht.