Elk kind is een belofte

Na zijn pabo-opleiding stond Niels Verbaas voor de klas. Al snel werd hij teamleider en daarna directeur van een kleine school. Daarop volgde een grotere school en sinds een jaar geeft hij leiding aan kindcentrum Juliana van PIT kinderopvang & onderwijs. Niels vertelt over waarom hij koos voor het onderwijs.

“Ons kindcentrum staat in een heel diverse buurt en die mix aan achtergronden vind ik mooi”, vertelt Niels. “Wij zijn een christelijk kindcentrum (kc) en willen die normen en waarden ook uitdragen. Niels Verbaas KC JulianaPrikkelen tot ontwikkelen, dat staat bij ons centraal. Onze kinderen ontwikkelen zich niet alleen in de groep. Wij vinden het belangrijk dat ze uitstapjes maken, spelen en leren in samenhang. We noemen dat betekenisvol leren. Kinderen moeten de ruimte krijgen om spelend te ontdekken. Dat willen we stimuleren en prikkelen, want ik geloof dat elk kind wel wil groeien.”

Kindcentrum

Niels: “Werken in het onderwijs is een geweldig vak. Het is elke dag anders. Juliana is een kindcentrum; een combinatie van kinderopvang en basisonderwijs. We zien kinderen dus vanaf 2 tot 13 jaar. Zo kunnen we ervoor zorgen dat kinderen een doorgaande ontwikkellijn hebben. Tot 4 jaar zitten kinderen in een peutergroep. Voor die kleintjes is het echt een grote stap om opeens 5 dagen per week naar het onderwijs te gaan. Deze overgang is makkelijker als ze al in ons kindcentrum gewend zijn aan onze manier van werken, de medewerkers en de andere kinderen. Doordat kinderen zo lang bij ons zijn, kunnen we ook echt een band met ze opbouwen, en met hun ouders, en hen zo de
beste ontwikkelkansen bieden.”

Teamwerk

“Bij kc Juliana werken 25 medewerkers”, vertelt Niels. “Dat zijn pedagogisch medewerkers voor de kinderopvang, onderwijsondersteuners en leerkrachten voor het basisonderwijs. Zelf haal ik veel voldoening uit het enthousiast krijgen en houden van het team. Ervoor te zorgen dat ze de kinderen kunnen geven wat zij nodig hebben voor een optimale ontwikkeling. Mijn werkdag begint dan ook altijd met een praatje met het team. Ik probeer overal even binnen te lopen. Om 8.20 uur sta ik als het maar even kan bij de deur, om de kinderen welkom te heten. Ik ken ze allemaal bij naam. Verder vul ik mijn dagen met meekijken in de groepen, beleidsstukken schrijven, gesprekken voeren
met pedagogisch medewerkers, onderwijsondersteuners, leerkrachten en ouders. Mijn grootste opdracht nu is de formatie. Het valt niet altijd mee om elke dag voldoende mensen op de groep te hebben.”

Mooi vak

“Het werk is dus soms ingewikkeld”, concludeert Niels, “maar er gebeuren zoveel waardevolle dingen waar je energie uit haalt! Een kind is een belofte. Het mooiste van het vak is kinderen verder helpen. Daarom gaan we voor dat kind dat dreigt vast te lopen. Als je dat kind dan opnieuw ziet stralen, is je dag weer helemaal goed. Het is geweldig om een kind dat je hebt leren kennen als peuter uiteindelijk na groep 8 te zien afzwaaien. En soms zien we ze later weer terug op ons kindcentrum, als stagiair, omdat ze ook voor ons mooie vak hebben gekozen.”