Het Lokaal Sport en Beweegakkoord

In Zwijndrecht willen we dat iedereen kan bewegen op een manier die bij hem of haar past. Daarom hebben sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en gemeente gewerkt aan een gezamenlijk Sport- en Beweegakkoord.