Vliegeniersbuurt

De riolering van de Vliegeniersbuurt is verouderd en moet worden vervangen. Wij grijpen deze kans aan om uw wijk opnieuw in te richten, zodat het ook in de toekomst fijn wonen is in de Vliegeniersbuurt. Bij de nieuwe inrichting houden we rekening met klimaatverandering, hittestress, wateroverlast en parkeren. 

Definitief ontwerp

Hieronder ziet u het definitief ontwerp vanaf boven weergegeven. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave van het definitief ontwerp in PDF-formaat

Definitief ontwerp

Reacties ontwerp

Tijdens de bewonersavond van 2 juni 2022 hebben we reacties gekregen op het voorlopige ontwerp. Een aantal punten die hieruit naar voren kwamen zijn aangepast in het ontwerp:

  • Meer parkeerplaatsen
    Het ontwerp is aangepast, waardoor er 10 extra parkeerplaatsen bij zijn gekomen.
  • Overlast van grote bomen
    Om de overlast te beperken is er besloten om de moerascipressen te rooien (kappen). Ook andere bomen waar veel takken uitvallen zullen gerooid worden. In totaal zullen er in de wijk 44 nieuwe bomen geplant worden. 

Nieuw riool

In de Dr. Plesmanstraat en Van Weerden Poelmanstraat wordt een nieuw riool gelegd. Voor de bewoners in deze straten is het mogelijk om hun huis hierop te laten aansluiten. Dit is niet verplicht, het oude riool blijft intact. Meer informatie hierover volgt. 

Ophogen buitenruimte

De buitenruime is de afgelopen jaren verzakt. Tijdens de werkzaamheden wordt de buitenruimte (zoals straat en trottoir) opgehoogd. Dit heeft gevolgen voor uw (voor) tuin en betekent dat ook uw tuin opgehoogd moet worden. Voordat we aan de werkzaamheden beginnen plannen we een nieuwe bewonersavond waarbij de Stichting Tussentuin u meer vertelt over het ophogen en vergroenen van uw tuin. Minder tegels in de tuin ofwel minder verhard oppervlak heeft veel voordelen: het regenwater kan in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen, de tuin wordt op hete zomerse dagen minder warm en het biedt leefruimte aan vogels, bijen en vlinders.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het ontwerp of de werkzaamheden in de Vliegeniersbuurt? Stuur dan een mail naar project@zwijndrecht.nl en zet in het onderwerp Vliegeniersbuurt. We beantwoorden uw vragen zo snel mogelijk! 

Doctor Plesmanstraat

Van Meelstraat

 

Van Weerden Poelmanstraat