Veerplein en omgeving

De komende jaren werken we aan een sfeervol en levendig Veerplein en omgeving. Voor jong en oud een prachtige locatie om te wonen en te recreëren. Als het klaar is kunt u volop genieten van de splinternieuwe wandelpromenade met schitterend uitzicht over het water. Speciaalzaken, horeca en waterbus zorgen voor levendigheid.

Veerplein wandelpromenade artist impression

Bekijk het filmpje van september 2022 voor een laatste update van de werkzaamheden. 

Planning

  • Februari 2022: herinrichten Maasplein / De Werf

Dit gebied wordt sfeervoller gemaakt met 'groene' parkeerplaatsen. Op het plein komen twee soorten iepen die bestand zijn tegen bepaalde ziekten. De parkeerplaatsen worden ook hier omringd met groene hagen. De afvalcontainers gaan ondergronds. 

Veerplein foto 14

  • April 2022: start herinrichten parkeerplaatsen Nieuwstraat

De Nieuwstraat krijgt een nieuwe indeling. Een deel voor de bestaande bebouwing wordt een stoep. De rijweg en nieuwe groene parkeervakken komen wat hoger te liggen dan nu. De drie grote bomen blijven daarbij behouden. Het parkeerterrein wordt omringd met groene hagen. Een poller zal de straat en de parkeervakken in tweeën verdelen. Een deel is voor de bewoners (vergunning) en een deel is voor bezoekers. Op die manier wordt minder verkeer vanuit het Marsdiep verwacht. 

Veerplein foto 13

  • Zomer 2022 Herinrichten Ringdijk

Op de Ringdijk komen extra parkeerplaatsen en we voeren een 30 km zone in. Met de nieuwe inrichting zorgen we dus meteen voor een veiligere verkeerssituatie. Het schetsontwerp is juli 2021 gepresenteerd aan de klankbordgroep Veerplein en omgeving. Het definitief ontwerp wordt eerst voorgelegd aan het waterschap en daarna opnieuw besproken met de klankbordgroep. Omdat het gebied op de dijk ligt, moet de uitvoering plaatsvinden in de periode 1 april – 1 oktober.

Veerplein

  • Voorjaar 2023: start vernieuwen kade Veerplein

  • Voorjaar 2024: herinrichten Veerplein en boulevard

  • Begin 2025: herinrichting Veerplein en omgeving klaar

Dit is een globale planning. Per deelproject volgt nadere informatie over de periode van uitvoering.

Informatie en vragen

Voor meer informatie of vragen kunt u ons mailen.