Veerplein en omgeving

De komende jaren werken we aan een sfeervol en levendig Veerplein en omgeving. Voor jong en oud een prachtige locatie om te wonen en te recreëren. Als het klaar is kunt u volop genieten van de splinternieuwe wandelpromenade met schitterend uitzicht over het water. Speciaalzaken, horeca en waterbus zorgen voor levendigheid.

Veerplein wandelpromenade artist impression

Vertraging

De werkzaamheden rondom het Veerplein zijn als gevolg van het stikstofdebat vertraagd. Voor het vernieuwen van de kade is een stikstofontheffing nodig. Daarvoor worden nu de nodige onderzoeken uitgevoerd. Omdat de verschillende deelprojecten na elkaar worden uitgevoerd, betekent dit iets voor de volledige planning. De geplande werkzaamheden aan de kade starten naar verwachting in maart 2024. De herinrichting rondom de Maasflats en boulevard en het Veerplein volgen daarna. Zodra de nieuwe planning bekend is, delen we deze met u.

Wat gaat er gebeuren?

 • Start vernieuwen kade Veerplein
  In maart is de gemeenteraad akkoord gegaan met de voorbereiding van de kadewerkzaamheden. De watervergunning van Rijkswaterstaat en de omgevingsvergunning van de gemeente zijn verstrekt. Met het verruimde budget wordt een aannemer geselecteerd die het werk kan uitvoeren. Er wordt gestart met de nieuwe damwandkade voor de Maashaven en rond het Thorhoofd. Nadat de waterbus tijdelijk kan aanmeren aan de nieuwe aanlegsteiger wordt het talud richting watertoren aangelegd. De kade wordt gemiddeld zo'n 70 centimeter opgehoogd zodat het risico op overstromingen sterkt vermindert.

 • Herinrichten rond de Maasflats en boulevard
  Aansluitend op de kade zal de ondergrondse infrastructuur worden aangepast. Rondom de Maasflats en langs de kade worden kabels, leidingen en de riolering vervangen. Keermuren worden geplaatst of gedeeltelijk gerenoveerd. Het gebied wordt op nieuwe hoogte gebracht. De huidige parkeerplaatsen langs het water worden ingericht als wandel-/fietsroutes. Het gebied blijft wel per auto toegankelijk.

 • Herinrichting Veerplein en omgeving
  Als slotstuk van het project wordt het Veerplein zelf opnieuw ingericht. De rijweg wordt iets verlegd en er ontstaat een niveauverschil in de lengterichting. Aan beide zijden komt meer ruimte voor terrassen omdat parkeerplaatsen worden opgeheven.

Wat is er al gedaan?

 • Herinrichten Maasplein / De Werf
  Dit gebied is sfeervoller gemaakt met 'groene' parkeerplaatsen. Op het plein staan twee soorten iepen die bestand zijn tegen bepaalde ziekten. De parkeerplaatsen worden ook hier omringd met groene hagen. De restafvalcontainers gaan ondergronds. 

Veerplein_1

 • April 2022: start herinrichten parkeerplaatsen Nieuwstraat
  De Nieuwstraat heeft een nieuwe indeling. Het gedeelte voor de bestaande bebouwing is een voetpad. De rijweg en nieuwe groene parkeervakken liggen op een hoger niveau. De drie grote bomen zijn behouden. Het parkeerterrein is omringd met groene hagen. Een driehoek verdeelt de straat en de parkeervakken in tweeën. Een deel is voor de bewoners (vergunning) en een deel is voor bezoekers. Op die manier is er minder verkeer door het Marsdiep. 

Veerplein 2

 • Zomer 2022: Herinrichten Ringdijk
  Op de Ringdijk zijn extra parkeerplaatsen aangelegd binnen een 30 kilometer-zone. Met de nieuwe inrichting zorgen we dus meteen voor een veiligere verkeerssituatie. Er wordt minder hard gereden. Daarnaast hebben fietsers en voetgangers meer ruimte.

Informatie en vragen

Voor meer informatie of vragen kunt u ons mailen.