Veerplein/Maasplein

veerpleinHet Veerplein en omgeving krijgt een nieuwe inrichting. Er is een flinke kwaliteitsverbetering nodig. De kade is verzakt, dus die gaan we opknappen. Omdat de boel dan toch op de schop moet, zorgen we meteen voor een nieuwe sfeervolle inrichting van de omgeving. Zo doen we dat in één keer goed.

Plan Veerplein in uitvoering

De herinrichting van het Veerplein en omgeving gaat na de zomer van start met de Nieuwstraat. Met een klankbordgroep van inwoners bespreken we de uitvoering van de plannen. Gesprekspunten zijn onder meer het verkeer (30 kilometerzone, verkeerscirculatieplan, parkeersituatie). Ook kijkt de gemeente met de klankbordgroep naar de plekken voor afvalcontainers en de invulling van het Thorhoofd. Tijdens de klankbordgroep in maart 2021 is een presentatie over de inrichting en materialen van de buitenruimte gegeven en besproken.

Laatste nieuws

De nieuwe inrichting van het Veerplein begint na de zomervakantie met de Nieuwstraat. Lees meer hierover in het nieuwsbericht van april 2021.

Planning

  • Januari 2022: herinrichten Maasplein / De Werf

Dit gebied wordt sfeervoller gemaakt met 'groene' parkeerplaatsen. Op het plein komen twee soorten iepen die bestand zijn tegen bepaalde ziekten. De parkeerplaatsen worden ook hier omringd met groene hagen. De afvalcontainers gaan ondergronds. 

Nieuwe situatie Maasplein

  • April 2022: start herinrichten parkeerplaatsen Nieuwstraat

De Nieuwstraat krijgt een nieuwe indeling. Een deel voor de bestaande bebouwing wordt een stoep. De rijweg en nieuwe groene parkeervakken komen wat hoger te liggen dan nu. De drie grote bomen blijven daarbij behouden. Het parkeerterrein wordt omringd met groene hagen. Een poller zal de straat en de parkeervakken in tweeën verdelen. Een deel is voor de bewoners (vergunning) en een deel is voor bezoekers. Op die manier wordt minder verkeer vanuit het Marsdiep verwacht. 

Nieuwe situatie Nieuwstraat

  • Najaar 2022: start vernieuwen kade Veerplein

  • Eind 2023: herinrichten Veerplein

  • Begin 2024: herinrichting Veerplein klaar.

Dit is een globale planning. Per deelproject volgt nadere informatie over de periode van uitvoering.

Filmpje

Bekijk ook het filmpje waarin de wethouders Jos Huizinga (Ruimtelijke Ontwikkeling) en Jacqueline van Dongen (Openbare Ruimte en Duurzaamheid) in het kort vertellen over het nieuwe Veerplein en omgeving. 

Samen de mouwen opstropen 

Het Veerplein en omgeving is aantrekkelijk voor jong en oud. Met het historisch karakter is het er fijn om te wonen. Er kan volop geflaneerd worden op de splinternieuwe boulevard met prachtig uitzicht over het water. Speciaalzaken, horeca en waterbus zorgen voor levendigheid. Gemeente en betrokkenen werken gezamenlijk aan de verbetering van het gebied. Met veel bewoners en ondernemers hebben we besproken wat we belangrijk vinden voor het Veerplein en omgeving. Dat is vastgelegd in de visie Veerplein en omgeving. Het definitief ontwerp past binnen deze visie. De komende jaren stropen we de mouwen op. Bewoners, ondernemers en bezoekers spelen daarin een belangrijke rol. Voor de uitvoering van de deelprojecten bepalen we met betrokkenen wat daarbij het beste of meest praktische is. Daarbij houden we rekening met ieders belangen.

Informatie en vragen

Voor meer informatie of vragen kunt u ons mailen.