Veerplein/Maasplein

veerpleinWe gaan het Veerplein en omgeving opknappen. Er is een flinke kwaliteitsverbetering nodig. De kade is verzakt, dus die gaan we opknappen. Omdat de boel dan toch op de schop moet, pakken we meteen de rommelige omgeving aan. Zo doen we dat in één keer goed.

Plan Veerplein gaat in uitvoering

De herinrichting van het Veerplein en omgeving kan beginnen. De gemeenteraad stelde dinsdag 29 september unaniem in met het plan voor het Veerplein met een paar wijzigingen. Net als bij het ontwerp betrekken we ook de inwoners bij de uitvoering van de plannen. Gesprekspunten zijn het invoeren van een 30 kilometerzone, een verkeerscirculatieplan en de parkeersituatie. Een horecapaviljoen op het Thorhoofd is uit het plan gehaald, een vlaggenmast kan er wel komen. 

Definitief ontwerp en documenten

Filmpje

Bekijk ook het filmpje waarin de wethouders Jos Huizinga (Ruimtelijke Ontwikkeling) en Jacqueline van Dongen (Openbare Ruimte en Duurzaamheid) in het kort vertellen over het nieuwe Veerplein en omgeving. 


 

Planning

  • Mei 2021: start herinrichten parkeerplaatsen Nieuwstraat
  • Medio 2021: herinrichting Maasplein
  • Eind 2021: start vernieuwen kade Veerplein
  • Eind 2022: herinrichten Veerplein
  • Eind 2023: herinrichting Veerplein klaar.

Dit is een globale planning. Per deelproject volgt nadere informatie over de periode van uitvoering.

Samen de mouwen opstropen 

Het Veerplein en omgeving is aantrekkelijk voor jong en oud. Met het historisch karakter is het er fijn om te wonen. Er kan volop geflaneerd worden op de splinternieuwe boulevard met prachtig uitzicht over het water. Speciaalzaken, horeca en waterbus zorgen voor levendigheid. Gemeente en betrokkenen werken gezamenlijk aan de verbetering van het gebied. Met veel bewoners en ondernemers hebben we besproken wat we belangrijk vinden voor het Veerplein en omgeving. Dat is vastgelegd in de visie Veerplein en omgeving. Het definitief ontwerp past binnen deze visie. De komende jaren stropen we de mouwen op. Bewoners, ondernemers en bezoekers spelen daarin een belangrijke rol. Voor de uitvoering van de deelprojecten bepalen we met betrokkenen wat daarbij het beste of meest praktische is. Daarbij houden we rekening met ieders belangen.

Informatie en vragen

Voor meer informatie of vragen kunt u ons mailen.