Ringdijk

Vanaf september vinden er werkzaamheden plaats aan het noordelijke deel van de Ringdijk. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren is dit deel van de dijk 3 weken, vanaf maandag 11 september tot en met zondag 15 oktober volledig afgesloten voor verkeer. Vanaf dan is de dijk weer (gedeeltelijk) open voor verkeer.

Wat gaan we doen?

De huidige laag asfalt is versleten. We gaan deze laag verwijderen en een nieuwe laag aanbrengen. Op een aantal plekken is de fundering ook toe aan onderhoud. Omdat we het asfalt gaan verwijderen pakken, grijpen we de kans om ook de fundering te verstevigen. 

Werken aan verkeersveiligheid

Uit gesprekken met diverse bewoners is gebleken dat er vaak te hard wordt gereden. Ook worden sommige delen van de dijk ervaren als onoverzichtelijk en gevaarlijk voor voetgangers en fietsers. Daarom treffen we de volgende maatregelen die voetgangers en fietsers zichtbaarder maakt en ervoor zorgen dat het verkeer afremt:

  • We zorgen voor veilige oversteekplaatsen die verhoog worden aangebracht. 
  • Er komt een fietsoversteek bij komende vanaf de Krammer richting het bestaande fietspad ten noorden van de Ringdijk. Daarom kunnen we een deel van het fietspad, het gedeelte bovenop de dijk, verwijderen. 
  • Er komen meer wegmarkeringen en speciale reflectoren die de oversteek verlichten. 

Ruimte voor groen

Doordat we het oude gedeelte van het fietspad kunnen verwijderen, kunnen we meer groen realiseren. Ook wordt de dijk ingezaaid met een speciaal bloemenmengsel. Dit komt de biodiversiteit ten goede, omdat deze bloemen bijen, vlinders en andere nuttige insecten aantrekken.

Download het ontwerp

Hieronder kunt u het ontwerp en de faseringstekening waarop u kunt zien wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden downloaden.

Download het ontwerp                    Download het faseringsplan