Parkeerterrein Walburg knapt op!

Gezamenlijke aanpak

In 2014 maakte de gemeente afspraken met de eigenaren van het winkelcentrum om het winkelgebied gezamenlijk aan te pakken. De eigenaren investeerden in het winkelcentrum zelf. De gemeente richt de buitenruimte opnieuw in en vervangt het riool. 

Wat gebeurt er?

De gemeente heeft een extra groot hoofdriool aangelegd. Daarnaast is de aannemer bezig met nieuwe bestrating en komen er nieuwe bomen en beplanting. De planning is dat dat dit in de periode februari-maart 2021 gebeurt. De omgeving knapt ook op door de aanleg van ondergrondse containers voor glas en plastic. Verder is de mogelijkheid om fietsen te parkeren bij de ingangen van het winkelcentrum verbeterd. Het is de bedoeling dat er in 2021 een nieuwe bewaakte fietsenstalling wordt gebouwd.

Planning

De uitvoering van het project is gestart in december 2019. De aannemer streeft ernaar halverwege 2021 klaar te zijn met de werkzaamheden. Afgelopen maanden is hard gewerkt aan de nieuwe inrichting rond winkelcentrum Walburg. Naast een aantal uit gebruik genomen parkeervakken, leverde dit soms best wat ongemak op. Gedurende de komende weken tot eind december 2020, worden er geen extra parkeervakken opgebroken. Hiermee proberen we gedurende de drukke en donkere dagen voor de feestdagen geen overlast te geven voor bezoekers. We beperken onze werkzaamheden alleen tot het deel aan de achterkant van de winkels langs de Beneluxlaan. 

Planning fasering werkzaamheden winkelcentrum Walburg
 

Ontwerp

Via deze link kunt u het ontwerp van het vernieuwde parkeerterrein met alle voorzieningen bekijken.

Parkeren

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. We sluiten zo min mogelijk parkeerplaatsen af en er zijn tijdelijke parkeerplaatsen gecreëerd bij de Rotterdamseweg. We hebben winkeliers verzocht hun winkelpersoneel te vragen hun auto's hier te parkeren. 

Bereikbaarheid

De entrees en het winkelcentrum blijven te allen tijde bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Ook voor de hulpdiensten.

Klimaatmaatregelen

Het klimaat verandert. Niet alleen wordt het warmer en droger, maar de kans op enorme hoosbuien neemt toe. Er komen grotere groenvlakken waarin bomen goed kunnen groeien. Dit maakt het gebied aantrekkelijker, maar zorgt ook voor verkoeling. We planten verschillende boomsoorten in het openbare gebied van Walburg. Door de aanplant van verschillende bomen leveren we een belangrijke bijdrage aan onder andere de volksgezondheid. Bomen zorgen voor schaduw, verkoeling en opvang van fijnstof. In de parkeervakken komen stenen die waterdoorlatend zijn om water te kunnen bergen bij regen. Het regenwater wordt afgevoerd via een aparte ondergrondse buis naar de omliggende singels. Ook komt er duurzame LED-verlichting.

Meer informatie

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u met vragen terecht bij omgevingsmanager Jasper Putter. Hij is bereikbaar via email en via de app 'Walburg knapt op' in de Playstore en de Appstore. Met deze app kunt u de werkzaamheden op de voet volgen en kunt u vragen over de werkzaamheden stellen. De omgevingsmanager is voor dringende vragen ook bereikbaar op 06 – 10 04 96 41.

Filmpjes werkzaamheden

Walburg knapt op #9

 

Walburg knapt op #8

 

Walburg knapt op #7

 

Walburg knapt op #6

 

Walburg knapt op #5

 

Walburg knapt op #4

 

Walburg knapt op #3

 

Walburg knapt op #2

Walburg knapt op #1