Kort Ambacht - fase 3

Door de jaren heen zijn de straten verzakt. Tijdens de werkzaamheden gaan we de straten weer op het oorspronkelijke niveau brengen. Hierbij is de nodige aandacht voor het toekomstbestendig en klimaatadaptief inrichten van de wijk.

Tijdens de bewonersavond hebben we vernomen dat er te weinig parkeerplaatsen zijn in de wijk. We hebben in het definitieve ontwerp de parkeermogelijkheden geoptimaliseerd. De werkzaamheden starten begin 2024. Bij de nieuwe inrichting hebben we ook meer groen toegepast. Daarnaast houden we rekening met klimaatverandering, hittestress, wateroverlast en parkeren. 

Definitief ontwerp

Hieronder ziet u het definitief ontwerp vanaf boven weergegeven. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave van het definitief ontwerp in PDF-formaat

Kort Ambacht noord fase 3 DEF

Meer groen

Om de wijk toekomstbesteding te maken gaan we het klimaatadaptief inrichten. Dit wil zeggen dat we meer groen aanbrengen. Dit zal zorgen voor een betere afvoer van water en minder hittestress. We passen een aantal parkeerplaatsen aan naar 'groene' parkeerplaatsen. Deze bestaan uit verharding waar veel ruimte tussen zit. In deze ruimtes groeien grassen. Hierdoor zijn de parkeerplaatsen waterdoorlatend en wordt het riool ontlast. Het grondwater wordt aangevuld, waardoor ook droogte in warme periodes wordt tegengegaan.

Ophogen straten

Door de jaren heen zijn de straten verzakt. Tijdens de werkzaamheden gaan we de straten weer op het oorspronkelijke niveau brengen. Op sommige plekken betekent dit een verhoging tot 40 centimeter. Hierdoor zal het verschil tussen de hoogte van de woningen en de straat weer gelijk zijn.

Ophogen buitenruimte

We gaan ook bij de winkels het groen aanpakken. We laten een mooi ontwerp maken voor de plantvakken. Hiermee bieden we een leefruimte aan vogels, bijen en vlinders. Dit draagt bij aan een gezonde biodiversiteit. Een biodiverse omgeving zorgt voor frisse lucht en een aangenaam en gezond leefklimaat. Beter voor iedereen dus!

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten begin 2024. U ontvangt een bericht van onze aannemer met de precieze startdatum en de planning.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden in Kort Ambacht - fase 3? Stuur dan een mail naar project@zwijndrecht.nl en zet in het onderwerp Kort Ambacht - fase 3. We beantwoorden uw vragen zo snel mogelijk!