Heer Oudelands Ambacht – Grote aanpak fase 4

De wijk Heer Oudelands Ambacht heeft last van verzakkingen in de openbare ruimte en tuinen. Bepaalde terreinen en woningen zijn hierdoor minder goed toegankelijk. Deze verzakkingen veroorzaken schade aan het straatwerk, de riolering, kabels en leidingen. De openbare ruimte moet daarom worden opgehoogd. We grijpen deze kans ook aan om uw woonomgeving flink op te knappen. In onderstaande video leggen wij u uit wat er gaat gebeuren.

 

Planning werkzaamheden

Eind 2023 zijn we gestart met de voorbereidingen van fase 4. De nutsbedrijven starten medio 2023 met de werkzaamheden aan kabels en leidingen. Aansluitend hierop gaan we aan de slag met de inrichting van de openbare ruimte. Over de exacte planning wordt u per brief geïnformeerd.

211011_Voorkant_fase4_5

Brochure 'Heer Oudelands Ambacht – Grote aanpak openbare ruimte'

Onlangs heeft u de brochure 'Heer Oudelands Ambacht – Grote aanpak openbare ruimte' ontvangen in uw brievenbus. In deze brochure geven wij antwoord op de meest gestelde vragen. De brochure kunt u ook hieronder downloaden. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een mail naar HOA@zwijndrecht.nl.

Download de brochure 

 

Uw wensen en ervaringen

Eind 2021 heeft u de mogelijkheid gehad om een enquête in te vullen waarin u uw wensen en ervaringen met de wijk met ons kon delen. Inmiddels is de enquête gesloten en verwerken wij de gegevens waar mogelijk in het ontwerp van de buitenruimte. De eerste versie van het ontwerp verwachten wij na de zomer van 2022 met u te kunnen delen. 
 

Huidige situatie

Op onderstaande tekening ziet u hoe de huidige situatie in de wijk is. Uit ervaring weten we dat bomen bij een forse ophoging binnen een paar jaar erg verzwakken en dood gaan. Dit geldt ook voor bomen die staan op de plek waar aan de riolering wordt gewerkt. Daarom worden deze bomen op voorhand gekapt. Zieke of ongezonde bomen moeten helaas ook gekapt worden. Op onderstaande tekening staat aangegeven om welke bomen het gaat. 

Tekening huidige situatie

 

Nieuwe situatie

De openbare ruimte wordt opgehoogd. We zorgen daarbij voor een geleidelijke en begaanbare overgang tussen privé en openbaar gebied. Het ophogen van uw voortuin is uw eigen verantwoordelijkheid. Indien u ervoor kiest uw voortuin niet op te hogen, dan wordt de eerste meter van het straatwerk op uw perceel meegenomen door de aannemer van de gemeente. Op onderstaande tekening ziet u wat de nieuwe situatie zal zijn en wat de te verwachten ophoging is. 

Tekening nieuwe situatie