Heer Oudelands Ambacht – Grote aanpak fase 4

De wijk Heer Oudelands Ambacht heeft last van verzakkingen in de openbare ruimte en tuinen. Bepaalde terreinen en woningen zijn hierdoor minder goed toegankelijk. Deze verzakkingen veroorzaken schade aan het straatwerk, de riolering, kabels en leidingen. De openbare ruimte moet daarom worden opgehoogd. We grijpen deze kans ook aan om uw woonomgeving flink op te knappen. In onderstaande video leggen wij u uit wat er gaat gebeuren.

Bewonersavond 30 november

Tijdens de bewonersavond van 30 november presenteren wij het nieuwe ontwerp van de wijk. U bent van harte welkom in Hotel ARA in Zwijndrecht.

Het programma van deze avond:
19.00-19.30 uur    Inloop en mogelijkheid om ontwerp te bekijken
19.30-20.00 uur    Presentatie
20.00-20.30 uur    Algemene vragen
20.30-21.00 uur    Ontwerp bekijken, medewerkers van de gemeente zijn beschikbaar voor vragen

Voor het maken van het ontwerp hebben wij gekeken naar de input van bewoners uit de enquêtes. Deze input hebben we zoveel mogelijk toegepast in het ontwerp, voor zover dit past binnen de ruimte, het beleid van de gemeente en het budget. Het ontwerp staat grotendeels vast. Het kan natuurlijk zo zijn dat u iets ziet wat niet klopt, of waar u gegronde bezwaren op heeft. Dit horen wij uiteraard graag!


Planning werkzaamheden

Eind 2021 zijn we gestart met de voorbereidingen van fase 4. De nutsbedrijven starten medio 2023 met de werkzaamheden aan kabels en leidingen. Aansluitend hierop gaan we aan de slag met de inrichting van de openbare ruimte. Over de exacte planning wordt u per brief geïnformeerd.

211011_Voorkant_fase4_5

Brochure 'Heer Oudelands Ambacht – Grote aanpak openbare ruimte'

Onlangs heeft u de brochure 'Heer Oudelands Ambacht – Grote aanpak openbare ruimte' ontvangen in uw brievenbus. In deze brochure geven wij antwoord op de meest gestelde vragen. De brochure kunt u ook hieronder downloaden. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een mail naar HOA@zwijndrecht.nl.

Download de brochure 

 

Huidige situatie

Op onderstaande tekening ziet u hoe de huidige situatie in de wijk is. Uit ervaring weten we dat bomen bij een forse ophoging binnen een paar jaar erg verzwakken en dood gaan. Dit geldt ook voor bomen die staan op de plek waar aan de riolering wordt gewerkt. Daarom worden deze bomen op voorhand gekapt. Zieke of ongezonde bomen moeten helaas ook gekapt worden. Op onderstaande tekening staat aangegeven om welke bomen het gaat. 

Tekening huidige situatie

 

Nieuwe situatie

De openbare ruimte wordt opgehoogd. We zorgen daarbij voor een geleidelijke en begaanbare overgang tussen privé en openbaar gebied. Het ophogen van uw voortuin is uw eigen verantwoordelijkheid. Indien u ervoor kiest uw voortuin niet op te hogen, dan wordt de eerste meter van het straatwerk op uw perceel meegenomen door de aannemer van de gemeente. Op onderstaande tekening ziet u wat de nieuwe situatie zal zijn en wat de te verwachten ophoging is. 

Tekening nieuwe situatie