Heer Oudelands Ambacht - Beethovenlaan

De Beethovenlaan is toe aan een opknapbeurt. In de hele wijk Heer Oudelands Ambacht is sprake van verzakkingen in de openbare ruimte en tuinen. Bepaalde terreinen en woningen zijn hierdoor minder goed toegankelijk. Deze verzakkingen veroorzaken schade aan het straatwerk, de riolering, kabels en leidingen. De openbare ruimte moet daarom worden opgehoogd. 

Openbare ruimte opnieuw inrichten

We grijpen deze kans aan om de Beethovenlaan opnieuw in te richten. De inrichting wordt hierbij flink aangepast. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is vastgelegd dat de Beethovenlaan een weg wordt met een 'GOW 30km inrichting'. Dit betekent dat de vormgeving van de weg een rustiger rijgedrag afdwingt. Dit in tegenstelling tot de inrichting van een doorgaande weg zoals de huidige Beethovenlaan. Op termijn wordt wellicht zelfs een daadwerkelijke snelheidslimiet van 30 km per uur ingesteld. De inrichting van de Beethovenlaan zal hier nu al zoveel mogelijk op aangepast worden.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

We zijn gestart met het uitwerken van het nieuwe inrichtingsontwerp voor de hele Beethovenlaan. Er zijn ook drie bewonersavonden geweest. Hieronder een korte terugblik: 

 • Eerste bewonersavond
  Tijdens de eerste bewonersavond werden inwoners van de Beethovenlaan geïnformeerd met de plannen voor de wijk en konden de eerste vragen worden gesteld. 
   
 • Tweede bewonersavond
  Tijdens de bewonersavond op 14 april werden bewoners meegenomen in concretere plannen rondom de Beethovenlaan en de vervolgstappen. Ook werden ervaringen en wensen over de Beethovenlaan gedeeld. 
   
 • Derde bewonersavond
  Op 5 juni werd opnieuw stilgestaan bij het doel van de werkzaamheden en de beleidskaders die de gemeenteraad heeft meegegeven. Er werden 2 nieuwe varianten voor het ontwerp gepresenteerd inclusief 3D-tekeningen. Opmerkingen vanuit de enquête en op eerdere tekeningen waren in de nieuwe tekeningen meegenomen. De resultaten van de enquête en de gesprekken tijdens de bewonersavond maakten duidelijk dat de meningen over beide varianten uiteenlopen. Tijdens de avond hebben we de voor- en nadelen van beide varianten op een rij gezet en verder met elkaar aangevuld. Daarnaast hebben we nieuwe ideeën gekregen hoe allebei de ontwerpen nóg beter kunnen.  

Twee varianten van het ontwerp

We werken op dit moment nog met twee varianten voor het nieuwe ontwerp. U kunt hieronder klikken en ze bekijken. Elke variant is voorzien van twee 3D-impressies. Let op! De ontwerpen zijn nog niet definitief. Aan de tekeningen kunnen daarom geen rechten worden ontleend. 

Beethovenlaan variant 1-Model 1 Beethovenlaan variant 1-Model 2
3D-afbeelding bij variant 1 3D-abeelding bij variant 1

 

Beethovenlaan variant 2-Model 1 Beethovenlaan variant 2-Model 2
 3D-afbeelding bij variant 2 3D-afbeelding bij variant 2

Wat gaat er nog gebeuren?

 • Momenteel worden beide schetsontwerpen uitgewerkt tot een voorstel voor het college van burgemeester en wethouders.
 • In oktober 2023 vindt de laatste bewonersbijeenkomst voor de Beethovenlaan plaats. Bewoners ontvangen hiervoor een uitnodiging per brief. Dit moment zou oorspronkelijk in september plaatsvinden. Er was alleen meer tijd nodig om de besluitvorming rondom het voorstel zorgvuldig voor te bereiden. In bovengenoemde brief geven we aan welk besluit het college van burgemeester en wethouders over het onderwerp heeft genomen. Tijdens de bijeenkomt vullen we de details verder in. Denk bijvoorbeeld aan de locatie van oversteken of de voorzieningen rondom uw woning.
 • De herinrichting van de Beethovenlaan op het gebied tussen de Molenvliet en de Klarinetsingel staat gepland om in 2025 uitgevoerd te worden.
 • Het resterende deel, vanaf de Klarinetsingel tot de brug over de Devel, is naar verwachting in 2028/2029 aan de beurt, nadat ook de overige fases in de wijk vernieuwd zijn.

Vragen

Heeft u tussentijds nog vragen of opmerkingen? U kunt ons bereiken via hoa@zwijndrecht.nl.