Heer Oudelands Ambacht - Beethovenlaan

De Beethovenlaan is toe aan een opknapbeurt. In de hele wijk Heer Oudelands Ambacht is sprake van verzakkingen in de openbare ruimte en tuinen. Bepaalde terreinen en woningen zijn hierdoor minder goed toegankelijk. Deze verzakkingen veroorzaken schade aan het straatwerk, de riolering, kabels en leidingen. De openbare ruimte moet daarom worden opgehoogd. 

Openbare ruimte opnieuw inrichten

We grijpen deze kans aan om de Beethovenlaan opnieuw in te richten. De inrichting wordt hierbij flink aangepast. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is vastgelegd dat de Beethovenlaan een weg wordt met een 'GOW 30km inrichting'. Dit betekent dat de vormgeving van de weg een rustiger rijgedrag afdwingt. Dit in tegenstelling tot de inrichting van een doorgaande weg zoals de huidige Beethovenlaan. Op termijn wordt wellicht zelfs een daadwerkelijke snelheidslimiet van 30 km per uur ingesteld. De inrichting van de Beethovenlaan zal hier nu al zoveel mogelijk op aangepast worden.

Planning werkzaamheden

•    We starten met de uitwerking van het nieuwe inrichtingsontwerp. Daarbij kijken we naar de Beethovenlaan in zijn geheel. In het komende halfjaar bepalen we het integrale ontwerp voor de hele Beethovenlaan. 
•    De herinrichting van de Beethovenlaan op het gebied tussen de Molenvliet en de Klarinetsingel staat gepland om in 2025 uitgevoerd te worden.
•    Het resterende deel, vanaf de Klarinetsingel tot de brug over de Devel, is naar verwachting in 2028/2029 aan de beurt, nadat ook de overige fases in de wijk vernieuwd zijn.

Bewonersavond 

Omdat we werken aan een inrichtingsontwerp voor de Beethovenlaan als geheel hebben alle inwoners van de Beethovenlaan een uitnodiging gekregen voor de bewonersavond. Tijdens deze bijeenkomst nemen we u mee in de plannen rondom de Beethovenlaan en de stappen die we daarin de komende periode gaan zetten. Ook kunt u uw ervaringen en wensen aangaande de Beethovenlaan met ons te delen.  

Enquête 

We horen graag meer over hoe u de Beethovenlaan nu ervaart en of u ideeën heeft voor de toekomst. U kunt dit aan ons laten weten door de enquête in te vullen.

Vul de enquête in