Steigers, containers en dergelijke plaatsen

Wanneer u een steiger, container, bouwkeet of een ander object wilt plaatsen op openbare grond, op een weg, in een straat of op een voetpad, heeft u daarvoor een vergunning nodig. Per locatie hoeft u maar 1 vergunning aan te vragen. Als u voor uw werkzaamheden een weg moet afzetten of afsluiten, stuurt u ook een situatietekening of een verkeersplan mee.

Kosten

 • Aanvraag vergunning voor gebruik van gemeentegrond: 
  * 1 tot en met 15 m2: € 63,50
  * 15 tot en met 100 m2: € 127,00
  * 100 m2 en meer: € 317,50

  Indien het gebruik reclamedoeleinden dient voor een instelling met een CBF-keurmerk: 
  Hier wordt de oppervlakte berekend aan de hand van de horizontale projectie van de betreffende voorwerpen, dan wel, indien afgebakend, het totaal van het afgebakende gebied. 
   
 • Precariobelasting:
  * per week: € 2,61 per m2
  * per maand: € 7,04 per m2
  * per jaar: € 35,13 per m2

U betaalt minimaal € 19,74 precariobelasting. Meer hierover leest u in de Verordening precariobelasting.

Afhandeling

U ontvangt van ons een schriftelijk bericht met onze beslissing.

Aanvraag vergunning gebruik openbare ruimte (door inwoner) (pdf, 151 kB)

Aanvraag vergunning gebruik openbare ruimte (door ondernemer) (pdf, 152 kB)

Aanvragen

U print het formulier aanvraag gebruik openbare ruimte door inwoner (pdf, 151 kB). Als u ondernemer bent, gebruikt u het formulier aanvraag gebruik gemeentegrond door ondernemer (pdf, 152 kB).

U vult het formulier in en stuurt het naar gemeente@zwijndrecht.nl.

U kunt het formulier ook per post naar ons opsturen:
Gemeente Zwijndrecht
t.a.v. medewerkers APV en Bijzondere wetten
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Meesturen
 • een duidelijke locatietekening op (minimaal) A4 formaat
 • als u voor uw werkzaamheden een weg moet afzetten of sluiten stuurt u ook een situatietekening of een verkeersplan mee. In de tekening moet u de officiële afbeeldingen en/of aanduidingen van de verkeersborden opnemen zoals deze in het Handboek CROW 96B staan voorgeschreven