Klein evenement organiseren

Wilt u een klein evenement organiseren, zoals een straatfeest, buurtbarbecue of iets wat daar op lijkt? Meld dit dan minimaal 3 weken van tevoren bij de gemeente. Als u meer dan 150 bezoekers verwacht, vraagt u een evenementenvergunning aan. 

Kosten

De melding is gratis

Afhandeling

U krijgt binnen 2 weken na uw melding een bericht met onze acceptatie van uw melding. Dit bericht moet u tijdens het evenement aan handhavers kunnen laten zien. 

Melding klein evenement (pdf, 343 kB)

Evenementen die u kunt melden

Onder kleine evenementen vallen evenementen:

 • zoals een straatfeest, een buurtbarbecue of een activiteit die daar op lijkt
 • die maximaal 1 dag duren
 • die plaatsvinden tussen 9.00 en 22.00 uur. Op zondag mag een evenement na 13.00 uur beginnen
 • met maximaal 150 bezoekers
 • die plaatsvinden in 1 of 2 straten. Deze straten mogen geen doorgaande wegen of ontsluitingswegen zijn
 • zonder of met alleen kleine objecten:
  • maximaal 3 objecten van maximaal 10 m2 per object
  • maximaal 1 object van maximaal 20 m2
  • maximaal 4 objecten per straat
 • met muziek of ander geluid tot maximaal 70 dB(A)

Let op: 

 • uw evenement kan alleen doorgaan als er in de buurt geen ander evenement plaatsvindt
 • biedt u tijdens uw evenement verzorging aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen? Dan moet u ook een melding doen voor brandveilig gebruik en basishulpverlening. Meer informatie en het formulier vindt u op de website van de Rijksoverheid. 

Twijfelt u of u voor uw evenement een melding kunt doen of een vergunning nodig heeft? Bel dan met de Medewerkers APV en Bijzondere wetten via 14 078. 

Regels voor afzetten van straten
 • het evenement mag hulpdiensten niet hinderen
 • u zet de straat af met een dranghek en een verkeersbord C1 (rond wit bord met een rode rand)
 • er blijft een vrije doorgang van 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog
 • u houdt brandkranen vrij
Aanvragen

Stuur het volledig ingevulde formulier melding klein evenement (pdf, 343 kB) met de bijlagen naar gemeente@zwijndrecht.nl. U kunt het formulier ook per post naar ons opsturen:

Gemeente Zwijndrecht
Medewerkers APV en Bijzondere wetten
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht