Wapeninleveractie Zonder straf van je wapen af

Wapens horen niet thuis in onze samenleving. Een mes bij je dragen is niet normaal. Zo los je geen ruzies met elkaar op. Heb jij een wapen? Lever dit tijdens de Week van de Veiligheid van 11 tot en met 17 oktober anoniem en zonder straf in bij één van de inleverlocaties in Zwijndrecht of in een van de andere vier deelnemende gemeenten. 

Tijdens de inleverweek kunnen slag-, stoot en steekwapens anoniem en zonder juridische gevolgen worden ingeleverd bij de jongerencentra in de betreffende gemeente. Deze zijn als inleverpunt herkenbaar door de poster die voor het raam hangt. De wapens kunnen worden achtergelaten in een speciale ton die in de jongerencentra staat. Voor vuurwapens ligt dit anders; hiervoor moet telefonisch een afspraak worden gemaakt en dan wordt het wapen thuis opgehaald en door de politie onderzocht. Als het vuurwapen niet is gebruikt, kan het daarna ook ingeleverd worden zonder juridische gevolgen, maar alleen tijdens de actieweek.

Inleverdata en –locatiesopzet-wapeninleveractie poster en flyer

Zwijndrecht: van 15.00 tot 17.00 uur.
13 oktober | Hart van Meerdervoort | Perkstraat 57 3333 VE
14 oktober | 'T Klankbord | Klarinetsingel 3 3335 DE
15 oktober | Xiejezo | Grote Beerstraat 10 3331 TB

Andere inleverlocaties

Hendrik-Ido-Ambacht: van 16.00 tot 19.00 uur.
Maandag 11 en vrijdag 15 oktober | Baxhuis | Hoge kade 58 3341 BE

Papendrecht: van 18.00 tot 21.00 uur
Maandag 11, dinsdag 12 en vrijdag 15 oktober
Suppord | Boeieraak 1 | 3356MJ Papendrecht

Woensdag 13 en Donderdag 14 oktober
Douwes Dekkerlaan 5 | 3351CH Papendrecht

Sliedrecht: van 16.00 tot 22.00 uur
Woensdag 13 oktober | SOJS-Elektra | Stationsweg 4 3363GA
Donderdag 14 oktober | SOJS-Elektra | Stationsweg 4 3363GA
Vrijdag 15 oktober | SOJS-Elektra | Stationsweg 4 3363GA

Alblasserdam: Jongerenwerk gebouw de Postduif | Randweg 104 2951XT Alblasserdam  

Maandag 9.30 tot 17.00 
Dinsdag 13.00 tot 21.00 
Woensdag 13.00 tot 17.00 
Donderdag Geen inleverdag 
Vrijdag 9.00 tot 21.00 
Zaterdag/zondag Geen inleverdag 

De feiten op een rijtje 

Waarom wordt er een inleveractie voor wapens georganiseerd?

In ons basisteam komen steekincidenten voor waarbij jongeren betrokken zijn. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Wapenbezit leidt eerder tot het gebruik van het wapen, met alle gevolgen van dien voor het slachtoffer én voor de dader. Met de inleveractie dragen we uit dat wapens niet het juiste antwoord zijn op het beslechten van conflicten. En met het afromen van het wapenbezit dragen we bij aan een veiliger samenleving voor jong en oud.

Waarom is het belangrijk dat ik mijn wapen inlever?

Het dragen van een wapen is niet stoer en leidt bovendien tot meer onveiligheid in de samenleving. Vaak wordt gedacht dat je je met een wapen beter kan verdedigen als je in een ruzie terechtkomt. Maar wapens bieden slechts een schijnveiligheid. Je bent met een wapen op zak minder geneigd ruzies uit de weg te gaan. Je denkt misschien dat je veilig bent met een wapen, maar dat is niet zo. Je wapen kan ook tegen je gebruikt worden. Wapens leiden vooral in panieksituaties eerder tot het gebruik van dat wapen. Met alle gevolgen van dien. Niet alleen voor de slachtoffers. Maar ook voor je zelf omdat je hierdoor een strafblad krijgt.

Waarom zou ik mijn wapen inleveren?

Je kunt daar allerlei goede redenen voor hebben. Het zou kunnen dat je het ooit hebt aangeschaft of gekregen en dat je het eigenlijk niet meer wil. Je hebt het bijvoorbeeld verborgen op je kamer of in je tas, maar stel dat iemand het vindt. Kortom, je wil er vanaf.

Ik twijfel nog over het inleveren van mijn wapen. Kan ik hierover met iemand praten?

Vaak zijn er redenen waarom je een wapen hebt. Je kunt je bijvoorbeeld onveilig voelen. Of onzeker bij anderen. Dan is het juist goed om te praten met iemand die je vertrouwt. Een jongerenwerker bijvoorbeeld of een vertrouwenspersoon op school, begrijpt jouw situatie en zoekt met je mee naar een oplossing.

Doen alle gemeenten mee aan de inleveractie?

De gemeenten Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht organiseren gezamenlijk deze inleveractie. Hiermee hopen we meer jongeren te bereiken en dat er meer wapens worden ingeleverd. 

Wanneer kan ik mijn wapen inleveren?

De inleveractie is van 11 tot en met 17 oktober 2021. Check verder naar boven op deze pagina wat de openingstijden zijn van de inleverlocaties voor het inleveren van steekwapens, slag- en stootwapens. 

Voor het inleveren van vuurwapens, munitie, explosieven en nepvuurwapens gelden andere regels. Dat kan in deze week alleen op afspraak met de politie. Bel hiervoor 0900 - 8844.

Welke wapens kan ik inleveren?

Alle soorten messen, slag- en stootwapens kun je inleveren bij de inleverlocaties.

Vuurwapens, munitie, explosieven en nepvuurwapens worden bij jou thuis opgehaald door de politie in burger. 

Waar kan ik mijn wapen inleveren?

Steekwapens, slag- en stootwapens kunnen anoniem ingeleverd worden bij het jongerenwerk van alle vijf gemeenten. Verder naar boven op deze pagina kun je de adresgegevens zien van het jongerenwerk in jouw gemeente. Maar je kan ook inleveren bij het jongerenwerk in één van de andere gemeenten. 

Het inleveren van vuurwapens, munitie, explosieven en nepvuurwapens kan alleen op afspraak met de politie. Bel hiervoor 0900 - 8844.

Ik wil een nepwapen inleveren. Kan dat?

Nepwapens lever je in bij de Politie. Bel hiervoor naar 0900-8844. Een nepvuurwapen wordt opgehaald in burger door de Politie.

Blijf ik anoniem als ik een wapen inlever?

Steekwapens, slag- en stootwapens kunnen tijdens de inleverweek anoniem ingeleverd worden in de inleverton bij het jongerenwerk.

Vuurwapens, munitie en explosieven komt de politie in burger bij jou thuis ophalen. Dat kan niet anoniem.

Krijg ik echt geen straf als ik een wapen inlever?

Als je tussen 11 en 17 oktober 2021 je steekwapen, slag- of stootwapen inlevert, gebeurt dat zonder boete of strafrechtelijke vervolging.

Ook bij het inleveren van vuurwapens, munitie, explosieven en nepvuurwapens zal in beginsel geen vervolging aan de orde zijn. De politie voert wel een onderzoek uit naar het vuurwapen om na te gaan of het bij een misdrijf gebruikt is. Als dat niet het geval is, ontvang je bericht van het Openbaar Ministerie dat het bezit van je vuurwapen niet tot vervolging zal leiden. Dit heet een sepotmelding. 

Mocht het vuurwapen wel bij een misdrijf gebruikt zijn, dan krijg je alsnog de status van verdachte. Met andere woorden: het bezit van het vuurwapen dat bij jou thuis door de politie opgehaald wordt, zal tijdens de inleverweek niet bestraft worden. Maar dat biedt geen vrijbrief om onder eerder met dat vuurwapen gepleegde strafbare feiten uit te komen.

Kan ik ook een steekwapen van iemand anders inleveren?

Messen, slag- en stootwapens kun je ook namens iemand anders inleveren. Anoniem en zonder straf.

Vuurwapens, munitie, explosieven en nepvuurwapens echter niet. Die worden opgehaald door de politie in burger en onderzocht. De eigenaar moet zich daarom identificeren.

Ik heb een andere vraag. Bij wie kan ik terecht?

Je kunt voor meer informatie contact opnemen met de gemeente waar je woont of het jongerenwerk en daar je vraag voorleggen.

Zwijndrecht en de andere vier gemeenten sluiten aan bij landelijke actie

opzet-wapeninleveractie poster en flyer-2De gemeenten Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht en het politie basisteam Drechtsteden Buiten sluiten hiermee aan bij een landelijke inleveractie van slag-, stoot- en steekwapens. De laatste jaren neemt het wapengebruik, vooral onder jongeren en jongvolwassenen, toe. Een zorgelijke ontwikkeling, die gemeenten en politie willen stoppen.

De inleveractie wordt landelijk gefaciliteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie.