Logboek meldingen Kijfhoek

14-mrt-23 Bodemverontreiniging Bodemverontreiniging lekkage Omgeving Develsingel Zwijndrecht
12-mrt-23 Storing Gevaar storing Omgeving Develsingel Zwijndrecht
11-mrt-23 Storing Gevaar storing Omgeving Develsingel Zwijndrecht
11-mrt-23 Gevaar container Gevaar container schuin op wagon Omgeving Develsingel Zwijndrecht
09-mrt-23 Gevaar opslag Gevaar opslag bielzen Omgeving Develsingel Zwijndrecht
21-feb-23 Geluidsoverlast Geluidsoverlast piepend geluid Omgeving Develsingel Zwijndrecht
17-feb-23 Gevaar remslof Gevaar remslof op spoor Rangeer Emplacement Kijfhoek Zwijndrecht
07-feb-23 Diversen Diversen, overig Heuvelproces verstoord, is weer op gang. Omgeving Develsingel Zwijndrecht
04-feb-23 Druppellekkage Emissie druppel lekkage Omgeving Develsingel Zwijndrecht
03-feb-23 Druppellekkage Druppel-lekkage Kijfhoek
29-jan-23 Lekkage Lekkage aardoliedestilaat Omgeving Develsingel Zwijndrecht
20-jan-23 Druppellekkage Emissie druppellekkage Kijfhoek Zwijndrecht
13-jan-23 Druppellekkage Druppellekkage Rangeeremplacement KijĬoek Zwijndrecht
16-dec-22 Brand Beginnende brand Rangeer Emplacement Kijfhoek / Prorail / NS
13-dec-22 Gevaar door rood licht gereden Gevaar door rood licht gereden Rangeer Emplacement Kijfhoek Develsingel Zwijndrecht
08-dec-22 Gevaar plof  Gevaar plof Rangeer emplacement Kijfhoek Zwijndrecht
23-nov-22 Gevaar plof Gevaar plof Rangeer Emplacement Kijfhoek Zwijndrecht
20-nov-22 Emissie stinkende wagon Emissie Stinkende wagon Rangeer Emplacement Kijfhoek Zwijndrecht
28-okt-22 Geluidsoverlast Geluidsoverlast snerpend geluid Omgeving Langeweg Heerjansdam
27-okt-22 Emissie stinkende wagon Emissie stinkende wagon Rangeer Emplacement Kijfhoek Zwijndrecht
27-okt-22 Emissie stinkende wagon Emissie stinkende wagon Rangeer Emplacement Kijfhoek Zwijndrecht
17-okt-22 Overige Overige aansturing calamiteitenafsluiters Rangeer Emplacement Kijfhoek Zwijndrecht
7-okt-22 Bodemverontreiniging Bodemverontreiniging / stank druppellekkage Rangeer Emplacement Kijfhoek Omgeving Develsing
4-okt-22 Defecte apparatuur Defecte apparatuur Brandstofvoorziening voor diesel is stuk Rangeer Emplacement Kijfhoek
1-okt-22 Gevaar Gevaar plof Rangeer Emplacement Kijfhoek Zwijndrecht
24-mei-22 Bedrijfseigen melding brandkranen na verbouwing zijn de afsluiters van brandkranen oost 9 en west 21 onder het zand verdwenen. Direct herstel werkzaamheden gestart.
17-mei-22 Brandmelding via meldkamer brandweer Ter plaatse vernomen dat het smeulende bielzen waren op spoor 214.
11-mei-22 Dieseltank installatie in storing Bedrijfseigen melding dat tankplaat spoor 286 in storing is. Geen milieu of veiligheids gevolgen.
9-mei-22 Passeren S bord Tijdens het bijdrukken is het S-bord 3346 gepasseerd; 8 beladen wagons met gevaarlijke stoffen; geen schade aan materiaal en geen gevaarssetting.
7-mei-22 Druppellekage dieselloc. Kleine druppellekkage op spoor 85 door dieselloc van DB Cargo. Er zit een lekmat onder, maar ook wat diesel in balast gelekt. Porcesaannemer gaat ter plaatse voor controle van balast en DB Cargo stuurt firma aan om lek te dichten. De vrijgekomen hoeveelheid is minimaal (druppels).
6-mei-22 Te snelle afloop (TSA) Bij het heuvelen is een wagon te snel van de heuvel afgerold en is tegen andere wagens aan gebotst (spoort 116). Er waren geen gevaarlijke stoffen bij betrokken.
3-mei-22 Passeren S bord Tijdens het bijdrukken na het heuvelen is een wagon langs een stopbord gereden met twee assen. Geen gevaarssetting.
29-apr-22 Te snelle afloop (TSA) Bij het heuvelen is een wagon te snel afgelopen (spoor 117) tegen een andere wagon. Beide wagons waren leeg ongerenigd. Geen gevolgen.
25-apr-22 STS passage Locomotief door rood sein gereden. Hierbij is geen gevaar voor omgeving of milieu ontstaan.
22-apr-22 Te langzame afloop TLA naar spoor 105 op de hoofdrem 0126. Door te hard remmen is opvolgende wagen tegen de te hard geremde wagen gebotst. Dit is computer gestuurd. Betreft wagennummer 378078300258 (gevaarlijke stoffen met gevi 30 en UN 2303 ISOPROPENYLBENZEEN (beladen) en wagennummer 338478140472 met gevi 268 en UN 1005 en ammoniak (leeg ongereinigd). Er is geen schade en geen ontsporing geconstateerd. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak. Opvolging door IL&T.
21-apr-22 Lekkage uit de haspel van een vulstation diesel Één van de vernieuwde slanghaspels had een lekkende koppeling. De haspels hangen boven een vloeistofdichte vloer (de tankplaat) en de vrijgekomen vloeistof bedraagt nog geen 100 ml.
De koppeling is gerepareerd en de lekvloeistof is opgeruimd.
15-apr-22 Te snelle afloop (TSA) Op spoor 141 een te snelle afloop. Geen gevaarszetting.Heuvelen heeft tot einde onderzoel tijdelijk stil gelegen.
13-apr-22 Druppellekage De brandweer heeft wagon onderzocht, maar kon niks vinden. Geen lekkage bij de stofdop en bovenop de tank lekt er ook niks. Kortom de brandweer heeft niks aangetroffen. Dus ook geen bodemlekkage. Meldende machinist was niet meer aanwezig.
23-mrt-22 Passeren S bord Op de heuvel, spoor 121, heuvelproces 1 wagon voorbij S-bord.
17-mrt-22 Lekkage gestold product door zonnewarmte. Door machinist ontdekte lekkage van een gestold product dat mogelijk door de zonnewarmte vloeibaar is geworden. Het betrof een algemene stof gevi 338, UN 2924. Een verzameling van stoffen, men is uitgegaan van de meest gevaarlijke stof wat vergelijkbaar is met klein chemisch afval. Tank was leeg en ongereinigd. De vervuilde ballast is opgeruimd. IL&T heeft akkoord gegeven om de tank verder te laten rijden. Spoor is vrijgegeven.
16-mrt-22 STS passage Door een fout van de machinist er is een trein door een rood sein gereden, van spoor 257 richting 154. Verder geen gevolgen.
27-feb-22 Aanmelden plof trein Bedrijfseigen melding tijdelijk opstellen plof trein op spoor 203
23-feb-22 Te snelle afloop (TSA) Te snelle afloop op spoor 123. Geen gevaarlijke stoffen als lading. Heuvel proces is gestaakt en spoor 123 buiten gebruik. Oorzaak van de versnelling wordt verder onderzocht door techniek groep.
13-feb-22 Druppellekage Geringe druppellekkage Styreen van een leeg ongereinigde wagon. Door ProRail en brandweer is de lekkage verholpen aan de zijafsluiter.
12-feb-22 Storing tankplaats. Geen milieu relevant gevaar geweest. Enkel geregistreerd
9-feb-22 STS passage Trein door rood sein en door bewaakte overgang gereden. Ketelwagons waren leeg dus geen milieu gevaarlijke stoffen betrokken.
7-feb-22 Druppellekage Druppellekkage styreenmonomer. Dogstar geplaatst. Door IL&T vrijgegeven voor transport. Vervuilde ballaststenen afgevoerd.
28-jan-22 Druppellekage Ethanol druppellekge uit lospijp van een wagon die leeg en ongereiinigd was. Dockstart geplaatst en wagon door IL&T vrijgegeven voor verder transport.
24-jan-22 Druppellekage Biodiesel gelekt door lekke bodemafsluiter. Door prorail brandweer is lekkage verholpen. In verband met de waarneembare vervuiling zal bodem door een aannemer gereinigd worden.
17-jan-22 Ontsporing wagon Bij omhoog trekken van opnieuw te heuvelen wagons is de laatste uit het spoor getrokken ter hoogte van de rem en bij de wisel vanzelf weer op de rails gekomen. Spoor buiten gebruik gesteld. Na reparatie weer vrijgegeven.
12-jan-22 Defecte lamp Lamp defect tankinstallatie op spoor 286