Logboek Kijfhoek

6-jul-21 Geluidsklacht Melder ervaart geluidsoverlast van rangeren. Geen bonkende geluiden maar piepend en snerpend. Bekend aspect bij heuvelen. Wordt landelijk opgepakt.
1-jul-21 Kleine bodemverontreiniging aangetroffen. Twee kleine verontreinigingen aangetroffen in ballastbed spoor. Door aannemer gesaneerd.
22-jun-21 Kleine bodemverontreiniging aangetroffen. Door hevige regenval is uit container (op wagon) met verontreinigde grond overstroomt. Grond is direct gesaneerd. Goede opvolging.
22-jun-21 Ontsporing rangeerdeel Ontsporing van een rangeerdeel. Lege en ongereinigde wagon met Waterstofperoxide is ontspoord. Geen lekkage. Heuvelproces is gestaakt en de situatie bevroren. Vervoerder is DBCargo. OvD Rail is gealarmeerd er is een PvA gemaakt. Incident in onderzoek bij ProRail en DBCargo. Gerapporteerd wordt aan ILenT. Wagon is succesvol herspoord.
13-jun-21 Druppellekage Druppellekage ethanol
10-jun-21 Te snelle afloop (TSA) Twee wagens. Er is geen ontsporing of beschadiging. Ze waren niet beladen met gevaarlijke stoffen. Geen gevarszetting.
3-jun-21 Storing heuvelsysteem/Te snelle afloop (TSA) Betrof 6 wagens, geen gevaarlijke stoffen. Geen gevaarszetting.
1-jun-21 Melding oude bodemverontreiniging Ballastbed spoor 117 vervuild met Styreen. Wordt gesaneerd.
31-mei-21 Lekkende of stinkende ketelwagon Geen lekkage. Bleek gelekte coating dat gemorst is tijdens het vullen.
20-mei-21 Druppellekage Ongereinigde wagon waarvan de stofkap niet goed vast zat. Kleine druppellekkage. Geen mileuverontreiniging.
20-mei-21 Te snelle afloop (TSA) Te snelle afloop met 4 wagons. Geen betrokkenheid geclasssificeerde stoffen en geen schade. TSA wordt onderzocht
18-mei-21 Druppellekage Ongereinigde wagon waarvan de stofkap niet goed vast zat. Kleine druppellekkage. Kleine bodemverontreining direct opgeruimd.
17-mei-21 Storing Heuvelsysteem/Passeren tweede telkring Wagons te ver doorgeduwd. Remslof wordt gecontroleerd.
7-mei-21 Brand/rook in materieel. Na onderzoek blijkt de rook afkomstig van een defecte standkachel, geen brand geconstateerd. Geen sprake van milieuverontreiniging.
6-mei-21 Sissend geluid overdrukventiel Sissend geluid door afblazen uit een Argon container door overdrukventiel. Toestemming verleend om innert gas (geen gevaar) af te blazen om duk te verlagen. Vervolgens heeft ILenT toestemming verleend om container af te voeren.
5-mei-21 Stop tonend sein (STS) passage Machinist van DB Cargo is door een S-bord (stop) gereden. Betreft een STS passage. Had geen goederen bij zich. Geen gevaarszetting.
2-mei-21 Druppellekage Druppellekkage van diesel uit leeg/ongereinigde ketelwagen door vermoedelijk niet goed dicht zetten van de zij-afsluiter en de stofkap. ILT geeft aan via OvD-Prorail dat het vaker voorkomt met ketelwagens uit Bulgarije. Kleine bodemverontreiniging gesaneerd.
1-mei-21 Passeren tweede telkring Met het bijdrukken zijn twee wagens voorbij het S-bord gegaan. De tweede telkring is hierbij gepasseerd.
28-apr-21 Te snelle afloop (TSA) 3 tankwagons door de remslof heen geschoten en 45 meter voorbij het S-bord zelf tot stilstand gekomen.
Enige schade is de remslof. Deze lag kapot naast het spoor. Remslof is direct na het incident vervangen. Oorzaak TSA in onderzoek.

27-apr-21 Druppellekage Druppellekkage ethanol (1 druppel per minuut). Lekkage kan niet worden verholpen. Er is een opvangbak gemaakt zodat er geen product op de bodem kan komen en wagon is na toestemming ILenT richting Vopak terminal Botlek gegaan.
27-apr-21 Lekkende ketelwagen Druppellekkage Acrylzuur. ProRail incidentenbestrijding heeft i.s.m. de bedrijfsbrandweer een gaspak inzet uitgevoerd. De flens bleek niet volledig te zijn aangedraaid. Na het vastzetten van de flens stopte de lekkage. De bodemverontreiniging betrof enkel wat ballast-stenen. Deze zijn met het opgevangen product afgevoerd.
18-apr-21 Melding lekkage dieselolie van locomotief Verontreiningd ballastgrind afgegraven en controle uitgevoerd met oliedetectiepan. Vervolgens is met schoon grind aangevuld.
13-apr-21 Te snelle afloop (TSA) Geen gevaarszetting. Na onderzoek is spoor weer vrijgegeven.
9-apr-21 Druppellekage Lege styreen container waarin restproduct was achtergebleven in de standleiding. Leiding schoongemaakt en enkele stenen met spetters zijn afgevoerd.
7-apr-21 Lekkende ketelwagen Na onderzoek bleek het een lekkage van condenswater.
7-apr-21 Te langzame afloop Langzame afloop waadoor volgende afloop tegen de andere is aangereden. Geen gevaarszetting
26-mrt-21 Lekkage LNG op manometer Ijsvormig waargenomen rond manometers. Afsluiters naar manometer gesloten en i.o.m. IL&T vrijgegeven voor afvoer. Tijdens de controle door IL&T is geconstateerd dat WLIS geen goed overzicht had van samenstelling omliggende sporen.
26-mrt-21 Rook zichtbaar bij wisselverwarming Geen rangeerdelen ter hoogte van de wissel. Verholpen door bedrijsbrandweer.
8-mrt-21 Melding druppellekkage Geen lekkage gevonden. Wel een beetje restproduct te zien op de wagon.
8-mrt-21 Brand olielekkage in locomotief Bedrijfsbrandweer heeft geblust. Geen overlast veroorzaakt
5-mrt-21 Melding druppellekkage Na onderzoek bleek er geen lekkage te zijn.
3-mrt-21 ICT-storing Tijdelijk geen heuveling door de ICT-storing.
1-mrt-21 Te snelle afloop (TSA) Na computerstoring 2 keer een TSA. Geen schade of lekkage en/of gevaarszetting.
23-feb-21 Stop tonend sein (STS) passage Wagons door stopbord gereden. Geen gevaarszetting.
18-feb-21 Lekkende ketelwagen Lekkende wagon met Olieacrylaat. Verontreiniging wordt hersteld.
16-feb-21 Stop tonend sein (STS) passage Trein zonder toestemming op één spoor. Geen gevaarszetting.
13-feb-21 Stop tonend sein (STS) passage. Wagon door stopbord gereden doordat het niet goed genoeg afremde. Geen gevaarszetting.
11-feb-21 Winterweer Tijdens interne inspectie diverse bevroren en ingesneeuwde wissels. Gee gevaarszetting
5-feb-21 Stinkende ketelwagen Na mel door Bedrijfsbrandweer geen lekkage en stank geconstateerd.
2-feb-21 Te snelle afloop Geen gevaarszetting. Na onderzoek is spoor weer vrijgegeven.

2020

20-dec-20 Melding druppellekkage Geen lekkage van vloeistof waargenomen.
4-dec-20 Lekkende ketelwagen Het betrof een leeg ongereinigde ketelwagon. Enkel lekkage op de stenen. Wagon is meegenomen. Geen bodemonderzoek vereist.
3-dec-20 Remslof op spoor Geconstateerd dat een remslof op het spoor lag. Daar is een wagon tegenaan gereden. Er was geen gevaarzetting.Incident wordt nader onderzocht. Bij nader onderzoek bleek de remslof al beschadigd buiten het spoor te hebben gelegen.
22-nov-20 Geur waargenomen door rangeerder Op lekbakje restproduct (gestabiliseerd methylacrylaat) gevonden en weggespoeld. Geur hierdoor verminderd. Leverancier wordt geinformeerd.
21-nov-20 Geur waargenomen door machinist Onderzoek gedaan bij aanwezige LPG wagons. Metingen waren negatief. Ook door andere geen gas geroken.
14-nov-20 Melding ploftrein > 4uur Trein met explosieven/vuurwerk voor 5 uur op emplacement op aangewezen spoor geplaatst.
13-nov-20 Lekkende ketelwagen Zwetende ketelwagon met azijnzuuranhydride. Wagon is leeg. Geen vervolgactie.
9-nov-20 Lekkende ketelwagen Druppellekkage styreen. Bodemafsluiter sluit niet goed af. Dogstars geplaatst. Vervuilde kiezels afgevoerd.
9-nov-20 Remslof in wissel Rangeerdeel heeft remslof in wissel gedrukt waardoor wissel beschadigd is. Geen schade aan wagons.
6-nov-20 Lekkende ketelwagen Druppellekkage styreen. Defecte zijafsluiter. Aangezien er product blijft komen sluit de bodemafsluiter ook niet goed. Dogstars geplaatst. Op 7 november indicatief bodemonderzoek uitgevoerd. Aangezien hier vervuiling is geconstateerd wordt een gecertificeerd bodemonderzoek uitgevoerd en een saneringsplan opgesteld.
31-okt-20 Melding ploftrein > 4uur Trein met vuurwerk voor 12 uur op emplacement op aangewezen spoor geplaatst.
24-okt-20 Lekkende ketelwagen Druppellekkage door product in standleiding. Na aftappen probleem verholpen. Bodem onderzocht. Geen vervolgactie.
17-okt-20 Melding ploftrein > 4uur Trein met vuurwerk voor 8 uur op emplacement op aangewezen spoor geplaatst.
26-sep-20 Lekkende ketelwagen Druppellekkage diesel. Dogstars geplaatst en vervuilde kiezels afgevoerd. Geen verdere bodemvervuiling waargenomen.
22-sep-20 Lekkende ketelwagen Druppellekkage styreen. Spindel zijafsluiter defect waardoor bodemafsluiter niet te controleren was. Dogstar geplaatst. Vervuilde keien direct met opgevangen styreen afgevoerd.
22-sep-20 Lekkende ketelwagen Druppellekage 3 ketelwagens met dieselolie. Zijafsluiters waren niet goed afgesloten. Vervuilde grind en stenen direct afgevoerd.
6-sep-20 Geluidsklacht Sissend geluid bij wagon, die onder druk stond. Probleem snel opgelost. Geen gevaarszetting
18-aug-20 Storing brandblusinstallatie Storing aan de brandblusinstallatie door een defecte druksensor. Conform afspraken met de VRZHZ is direct het rangeren met gevaarlijke stoffen opgeschort. Melding aan DCMR. Door de bedrijfsbrandweer is een noodpomp opgebouwd. Definitief herstel op woensdag 19 augustus. 
1-aug-20 Stop tonend sein (STS) passage. Trein SDS passage gehad, door een stop sein gereden. Hierdoor is een wissel open gereden 3535. Wordt zo spoedig mogelijk gerepareerd. Heeft verder geen gevolgen voor de omgeving en voor het verkeer.
30-jul-20 Afrollen wagons Tijdens het heuvelen zijn een aantal wagons de heuvel afgerold met de locomotief er aan vast en is daardoor meegelopen. Er is GEEN gevaar geweest. Het is alleen slecht voor de railrem van de loc. Deze wordt nagekeken
2-jul-20 Melding druppellekkage Melding lekkende afsluiter van wagen; bleek loos alarm.
16-jun-20 Lekkende ketelwagen Melding van een kleine uitstroom bij een volle wagen met gevaarlijke stoffen. Geen gevaarszetting.
13-jun-20 Lekkende ketelwagen Melding van een kleine uitstroom bij een lege ongereinigde wagen met gevaarlijke stoffen. Geen gevaarszetting.
4-jun-20 Lekkende ketelwagen Melding van een kleine uitstroom bij een lege ongereinigde wagen met gevaarlijke stoffen. Geen gevaarszetting.
30-mei-20 Lekkende ketelwagen Melding van een kleine uitstroom bij een wagen met gevaarlijke stoffen. Geen gevaarszetting.
20-mei-20 Lekkende ketelwagen Melding van een uitstroom bij een wagen met gevaarlijke stoffen. Geen gevaarszetting. Wel is ProRail aangeschreven voor het uitvoeren van een bodemonderzoek ter plaatse van de lekkage.
18-mei-20 Melding druppellekkage Melding openstaande bodemafsluiter. Bleek zwavel in te zitten en deze is een vaste stof bij normale omstandigheden.
18-mei-20 Melding internetstoring op Kijfhoek Minder vervoer van goederentreinen.
29-apr-20 Melding defecte blusinstallatie Tijdens een controleronde is gebleken dat de stroomvoorziening van de blusinstallatie is uitgevallen. Hierover heeft aparte communicatie naar gemeenteraad overplaatsgevonden. Briefwisseling met ProRail en Gemeente staan op de site.
27-apr-20 Stoptonend sein passage Een tweetal wagens met ammoniak (watervrij) waren door het bijdruksysteem net voorbij het Stop-bord gedrukt, waarna deze tot stilstand zijn gekomen. Geen gevaarszetting.
10-apr-20 Beperking gebruik heuvel. De gegevens van metingen die de ILT de afgelopen weken heeft uitgevoerd, zijn vrijdag gevalideerd door de inspecteur van ProRail. Hierbij is een aantal extra zaken geconstateerd die ertoe hebben geleid dat de ProRail inspecteur uit voorzorg beperkingen heeft opgelegd aan het gebruik van de heuvel (door klemmen van wissels). Hierover heeft 10 april contact met de gemeente Zwijndrecht plaatsgevonden.
6-apr-20 Stilleggen heuvelproces i.v.m. veilige berijdbaarheid. Zeven wissels geklemd doordat veilige berijdbaarheid niet kon worden gegarandeerd. Op 6 april is het gehele heuvelproces stilgelegd. Op 8 april zijn de wissels weer in dienst gegeven en is het heuvelproces hervat. Melding aan OZHZ gedaan.
26-mrt-20 Storing hoofdrailrem. De remcapaciteit van de rem bleek onvoldoende waardoor hoofdrailrem buitendienst gesteld. Herstel storing is technisch complex, wat meerdere dagen in beslag neemt. Sporen op 29 maart weer in gebruik voor rangeren en storing is op 3 april volledig verholpen.
26-mrt-20 Stop tonend sein passage. Technische STS passage. Door een wisselstoring ging het sein automatisch op rood (onderdeel fail safe systeem). Geen gevaarzetting want er was een veilige rijweg. Melding aan OZHZ gedaan.
2-mrt-20 Melding lekkage dieselolie van locomotief Melding lekkende/stinkende wagen. Het betrof een brandstoflek (dieselolie) van een locomotief. Geen gevaarszetting.
28-feb-20 Te langzame afloop Te langzame afloop van een wagen (geen gevaarlijke stoffen) waardoor volgende afloop (geen gevaarlijke stoffen) erop gelopen is. Geen schade of uitstroom. ILT heeft het heuvelproces stilgelegd en na terugkoppeling van vervoerder de wagens en sporen vrijgegeven.
22-feb-20 Lekkende ketelwagen Melding van een kleine uitstroom bij een wagen met gevaarlijke stoffen. Geen gevaarszetting.
21-feb-20 Te snelle afloop 3 wagens (zonder gevaarlijke stoffen) met een te snelle afloop. De te snelle afloop werd veroorzaakt door een klotseffect van de wagenlading.
18-feb-20 Stoptonend sein passage Trein rijdt door zonder toestemming. Een wissel is hierbij beschadigd. Er was geen sprake van gevaarszetting
14-feb-20 Roken/smeulende lading Melding van rokende/smeulende lading van wagens met kolen
12-feb-20 Roken/smeulende lading Melding van rokende/smeulende lading van wagens met kolen
6-feb-20 Lekkende ketelwagen Melding van een lekkende/stinkende wagen met gevaarlijke stoffen. Oorzaak was openstaande bodemafsluiter. Geen gevaarszetting.
31-jan-20 Te langzame afloop Te langzame afloop met 2 aflopende wagens (1x 5 wagens en 1x 1 wagen / beide zonder gevaarlijke stoffen). De eerste afloop (met 5 wagens) is in de hoofdrailrem tot stilstand gekomen door een vaste rem. De tweede afloop (met 1 wagen) is daarachter tot stilstand gekomen. Geen gevaarzetting.
30-jan-20 Lekkende ketelwagen Melding van een lekkende/stinkende wagen met gevaarlijke stoffen. Kleine uitstroom aangetroffen. Bij onderzoek bleek zijafsluiter defect, twee dogstars geplaatst om probleem te verhelpen. Geen gevaarszetting.
23-jan-20 Lekkende ketelwagen Melding van een lekkende vloeistof bij een wagen (zonder gevaarlijke stoffen / plantaardige olie). Incidentenbestrijding ProRail heeft lek verholpen.
22-jan-20 Te snelle afloop Wagen met gevaarlijke stoffen met een te snelle afloop. De oorzaak betrof licht klotseffect van de lading. Geen gevaarszetting
18-jan-20 Te snelle afloop Wagen met een te snelle afloop. Licht klotseffect geconstateerd. Geen gevaarszetting.
8-jan-20 Melding druppellekkage Melding lekkende wagen met gevaarlijke stoffen. Na onderzoek door Bedrijfsbrandweer is stanklucht geconstateerd, eerdere druppelvorming bleek geen lekkage.
7-jan-20 Te snelle afloop Wagen met een te snelle afloop (snelheid 2,006 m/s). De oorzaak betrof klotseffect van de lading. Geen gevaarszetting.

2019

28-dec-19 Melding druppellekkage Melding druppellekkage. Hulpdiensten ter plaatse. Uiteindelijk bleek na onderzoek dat het om condens op de afsluiter ging en niet om een gevaarlijke stof (ijzer- of azijnzuur) wat in eerste instantie werd vermoed. Geen druppellekkage.
21-dec-19 Lekkende ketelwagen Kleine uitstroom/druppelvorming aan wagen met gevaarlijke stoffen. Bedrijfsbrandweer en Overheidshulpdienst ter plaatse. Druppelvorming aan stofdoppen waargenomen, na openen stofdop en schoonmaken pijp/zijafsluiter, niets meer waargenomen. Geen gevaar voor omgeving.
15-dec-19 Lekkende ketelwagen Lekkende/stinkende wagen met gevaarlijke stoffen. Bedrijfsbrandweer ter plaatse en Overheidshulpdienst ter plaatse. Tijdens het incident was sprake van een W-LIS storing, gegevens zijn tijdig door vervoerder aangeleverd. Geen gevaar voor omgeving.
15-dec-19 Lekkende ketelwagen Kleine uitstroom/druppelvorming aan wagen met gevaarlijke stoffen. Bedrijfsbrandweer ter plaatse en Meldkamer Brandweer Rotterdam gealarmeerd (Overheidshulpdienst niet ter plaatse). Maatregelen getroffen om lekkage op te lossen. Afgelopen dagen betreffende wagen gemonitord. In overleg met ILT, vervoerder en afzender wordt de wagen maandag 23 december teruggebracht naar de afzender. Geen gevaar voor omgeving.
10-dec-19 Stoptonend sein passage Wagen (zonder gevaarlijke stoffen) heeft een sein gepasseerd. Op basis van nader onderzoek van het incident bleek in de communicatie tussen de heuvelprocesleider en rangeerder niet doorgevraagd te zijn naar de aanwezigheid van een remslof. Met beide functionarissen heeft een evaluatiegesprek plaatsgevonden en personen aangesproken op het niet handelen conform afspraak. Het operationeel management van Kijfhoek bespreekt hoe hiervan geleerd wordt en wat verbeterd moet worden.
2-dec-19 S-bordpassage Een wagen heeft de tweede telkring aangesproken en vervolgens een s-bord gepasseerd. De melding van de heuvelprocesleider is door de Meldkamerspoor geïnterpreteerd als telkringpassage ipv S-bordpassage. Aan de OZHZ is daarom een telkringpassage gemeld
25-nov-19 Lekkende ketelwagen Druppelvorming/uitstroom aan wagen met gevaarlijke stoffen ter hoogte van heuvelsporen. Lekkage aan zijafsluiter. Bedrijfsbrandweer heeft lekkage verholpen. ILT en OZHZ zijn ter plaatste geweest.
25-nov-19 Lekkende ketelwagen Druppelvorming/uitstroom aan wagen met gevaarlijke stoffen ter hoogte van heuvelsporen. Lekkage aan stofkap. ILT en OZHZ zijn ter plaatse geweest
24-nov-19 Lekkende ketelwagen Druppelvorming/uitstroom aan wagen met gevaarlijke stoffen. Bedrijfsbrandweer heeft lekkage verholpen. Er is een gespecialiseerd bedrijf opgeroepen om het afgetapte product af te voeren
22-nov-19 Lekkende ketelwagen Druppelvorming aan wagen zonder gevaarlijke stoffen. Lekkage ter hoogte van afsluiter
22-nov-19 Stoptonend sein passage Trein (zonder gevaarlijke stoffen) rijdt zonder toestemming voorbij een sein (niet-heuvelspoor). Wissel opgereden, geen schade. Geen gevaarzetting
21-nov-19 Lekkende ketelwagen Uitstroom aan een wagen met gevaarlijke stoffen geconstateerd. Kijfhoek en heuvel buitendienst (doorgaand treinverkeer wel mogelijk). Bedrijfsbrandweer heeft opgetreden en uiteindelijk is de wagen onder begeleiding van ILT naar de Botlek verplaatst
20-nov-19 Achteroploop wagens Ter hoogte van de groepsrailrem zijn 4 wagens (zonder gevaarlijke stoffen) tegen het achterste deel van vorige afloop gerold. Geen sprake van lekkage of ontsporing. Oorzaak was een vaste rem van de 2e wagen van de eerste afloop. Door gebruik te maken van kunststof remmen (geluidsnorm) is het minder goed te horen of een systeem volledig ontlucht is. ProRail en vervoerder gaan na hoe we meer grip kunnen krijgen op het ontluchtingssysteem
12-nov-19 Te langzame afloop Wagen met een te langzame afloop (TSA) zonder gevaarzetting. Doordat de TSA aan het einde van de heuveling plaatsvond en de TSA melding na de melding ‘einde heuveling’ is gegeven (en daarmee het systeem ‘uitgaat’), is deze niet direct opgemerkt. ProRail gaat na of en hoe dit in het vervolg voorkomen kan worden.
7-nov-19 Melding druppellekkage Bij een wagen met gevaarlijke stoffen is een styreengeur geconstateerd. Na beoordeling is geen uitstroom aangetroffen, wel bleek de zijafsluiter open te staan. De zijafsluiter was defect en de bedrijfsbrandweer heeft een dogstar geplaatst.
7-nov-19 Achteruit rijdende locomotief Tijdens het rangeren (niet heuvelsporen) is een locomotief onbedoeld achteruit gereden. De locomotief reed in de achterliggende sectie, die vanuit beveiliging vrij van treinen was, waardoor geen gevaarzetting optrad
6-nov-19 Te langzame afloop Wagen (met gevaarlijke stoffen) met een te langzame afloop. Bij de controle zijn geen bijzonderheden of schade aangetroffen
3-nov-19 Rook/brandmelding In een trein (met gevaarlijke stoffen) afkomstig van de Betuweroute is in de machinekamer rookontwikkeling aangetroffen. Na onderzoek, ook door de brandweer, is geen brand geconstateerd. Situatie is ontstaan door problemen met inschakelen 15kv waardoor de trein tot stilstand kwam (deel van trein in Sofiatunnel)
30-okt-19 Te langzame afloop Wagen met een te langzame afloop. Bij controle door vervoerder zijn aan de wagen geen bijzonderheden aangetroffen
29-okt-19 Stoptonend sein passage Trein (zonder gevaarlijke stoffen) rijdt zonder toestemming voorbij een sein. Het betrof een stoptonend sein passage met gevaarzetting. Dit betreft een ongewenste situatie. Doordat de veiligheidsschil ‘rijden op zicht’ heeft gewerkt, is een aanrijding tijdig voorkomen
24-okt-19 Melding druppellekkage Melding lekkende ketelwagen met gevaarlijke stoffen. Geen bijzonderheden aangetroffen aan bodemafsluiter, stofdop en zijafsluiter. Overige wagens met hetzelfde product zijn gecontroleerd
15-okt-19 Stopstonend sein passage Trein rijdt zonder toestemming van spoor 211 naar spoor 231 en passeert daardoor rood sein
14-okt-19 Heuvelstoring Storing aan het heuvelproces doordat een bijdrukkar niet teruggestuurd kon worden. Telkring 1 en 2 zijn aangesproken. Aanvankelijk werd verondersteld dat de telkringpassage verband hield met de storing waardoor toch een melding aan DCMR en ILT heeft gedaan. Later bleek dat de waargenomen telkringpassage verband hield met een vertrekkende trein en gepland was. Dit voorval was daarmee een technische storing zonder enig veiligheidsrisico
14-okt-19 Melding druppellekkage Melding lekkende ketelwagen met gevaarlijke stoffen. Betrof condens water aan de bemanteling
10-okt-19 Ontsporing locomotief Ontspoorde locomotief van vervoerder CapTrain. Er is geen sprake van slachtoffers. Hersporen heeft op 12 oktober plaatsgevonden. Melding bij ILT en DCMR gedaan. Betreft een handbediend wissel. Door bedieningsfout en nalaten van controle door machinist lag het wissel niet goed aan toen de loc eroverheen reed
8-okt-19 Lekkende ketelwagen Melding lekkende ketelwagen met gevaarlijke stoffen. Betrof een losse stof dop. Als ongewoon voorval gemeld bij de provincie Zuid-Holland. Melding bij ILT en DCMR gedaan.
8-okt-19 Lekkende ketelwagen Melding lekkende ketelwagen met gevaarlijke stoffen. Betrof een losse stof dop, geen lekkage. Gezien de eerdere melding (anderhalf uur eerder)  van een lekkende ketelwagen van dezelfde trein (DB Cargo), is ICB de hele trein nagelopen. Als ongewoon voorval gemeld bij de OZHZ. Melding bij ILT en DCMR gedaan
2-okt-19 Te snelle afloop Wagon met te snelle afloop. Geen sprake van schade. De oorzaak is klotseffect van de lading. ILT is ter plaatse gekomen. Melding bij meldkamer DCMR gedaan. (gemeten snelheid bedroeg 2,003 m/s)
2-okt-19 Hydrauliek storing Een van de hydraulische pompen stoorde. Heuvelproces (deels) preventief stilgelegd om ongeplande verstoring van het proces te voorkomen wegens te lage druk in het systeem. Melding aan ILT gedaan
26-sep-19 Te snelle afloop Te snelle afloop (2,019 m/s) van wagen met gevaarlijke stoffen. Heuvelproces is gestaakt. Op basis van data uit het systeem zijn geen bijzonderheden waargenomen. Oorzaak betrof klotseffect van lading. Melding aan ILT en OZHZ
26-sep-19 Te snelle afloop Te snelle afloop (3,782 m/s) van wagen met gevaarlijke stoffen. Op basis van data uit het systeem zijn geen bijzonderheden waargenomen. Oorzaak betrof klotseffect van lading. Melding aan ILT en OZHZ. Melding gedaan aan ILT en OZHZ
24-sep-19 Trein verkeerd spoor Trein met explosief materiaal is op een spoor terecht gekomen waar deze niet geplaatst had mogen worden. Het betreffende spoor is niet aangewezen als een spoor waar dit type trein op gerangeerd mag worden. Trein is verplaatst. Melding gedaan aan ILT en OZHZ
23-sep-19 Te snelle afloop Te snelle afloop (2,254 m/s) van een wagen waardoor het heuvelproces is gestaakt. Geen defect aan infrastructuur. Op basis van data uit het systeem zijn geen bijzonderheden waargenomen. Oorzaak betrof klotseffect van lading. Melding gedaan aan ILT en OZHZ
17-sep-19 Lekkende ketelwagen Druppellekkage aan wagen Bodemafsluiter door Bedrijfsbrandweer aangedraaid, lekkage opgelost. Melding gedaan aan ILT en OZHZ
11-sep-19 Melding van defecte tankplaat Defecte tankplaat. Melding aan ILenT gedaan. Handvat en pistool losgeraakt van slang. Door breekkoppeling geen lekkage.
9-sep-19 Melding lekkage dieselolie van locomotief Van ProRail is analyse gevraagd over deze melding, daar dit al de derde melding van dit jaar is.
27-aug-19 Wagons voorbij S-bord gereden. Wagons rijden zonder toestemming voorbij het stopbord. Geen gevaarzetting
24-aug-19 Wagons voorbij S-bord gereden. Wagons rijden zonder toestemming voorbij het stopbord. Geen gevaarzetting
23-aug-19 6 wagons door remslof Vanuit de Meldkamer Prorail een melding gedaan bij onze dienst over Kijfhoek te Zwijndrecht. Op spoor 115 zijn 6 wagons door de remslof gelopen. De wagons waren allen niet beladen met gevaarlijke stoffen. Ze zijn het sein niet gepasseerd. De wagons hebben geen schade opgelopen. Direct is spoor 115 buiten werking gesteld. De wagons zijn teruggezet op de juiste plaats op hetzelfde spoor waarbij zij niet uit het spoor zijn geweest. Door het incident zijn geen stoffen vrijgekomen en is er geen gevaar geweest buiten de inrichting. Gezien het type incident is de brandweer niet gealarmeerd. De melding is niet zichtbaar geweest voor derden via P2000.
Nader onderzoek loopt nog.

6-aug-19 Melding Smeulende bielzen Geen relevante schade aan dwarsligger. Bedrijfsbrandweer heeft dit geblust
2-aug-19 Heuvelproces stilgesteld door sysyeeminterface. communicatieprobleem tussen KijfDIS plansysteem en Heuvelsysteem. Heuvelproces lag hierdoor tijdelijk stil. Strukton heeft een reset uitgevoerd en daarmee was het probleem verholpen. (Deze technische storing heeft zich meerdere malen voorgedaan dit jaar. Grondoorzaak was een verkeerde handeling in het plansysteem KijfDIS. Planners van vervoerder zijn hierop gewezen. Grondoorzaak is nu weggenomen).
1-aug-19 Lekkende ketelwagen Lekkage in stampijp van een Styreen wagon. Een dogstar (rubberen stop) is in stamleiding geplaatst.
29-jul-19 Te langzame afloop met botsing opvolgende wagon Het betrof een drukknopmelding van Kijfhoek; een aanrijding tussen twee gaswagons (LPG). Het was verkeerd gegaan tijdens het heuvelen, maar er was geen sprake van een lekkage of andere schade.
Naar aanleiding van nadere onderzoek bleek dat remleiding van kunstof remblok niet goed genoeg ontlucht.
ProRail gaat in weekoverleg DB hierop aanspreken.
Kunststof remleidingen zijn positief irt geluid, maar vergt meer aandacht voor ontluchting

24-jul-19 Lekkende ketelwagen Druppellekkage van wagon met Styreen. Prorail heeft de tankwagon gecontroleerd. Zowel de bodemafsluiter als de zijafsluiter bleek niet 100% dicht. Een dogstar (rubberen stop) is geplaatst, de stofkap was wel dicht
19-jul-19 Lekkende ketelwagen Druppellekkage van wagon met Styreen.Constatering lekkage zijafsluiter, product afgetapt, ongeveer 2 liter opgevangen in een overzetvat, volgens protocol dogstar in zijafsluiter geplaatst, lekkage opgeheven.
16-jul-19 Stoptonend sein passage (STS) Trein passeert stoptonend sein (STS) en rijdt zonder toestemming door rem. Geen technische problemen aan trein geconstateerd. Geen gevaarlijke stoffen. Geen gevaarzetting
16-jul-19 Lekkende ketelwagen Eerste melding is een lekkage van HEXAMETHYLEENDIAMINE. Op basis van die melding is gealarmeerd en is ook een melding ongewoon voorval gedaan. Na verkenning ter plaatse blijkt er een lekkage te zijn, maar niet van het product, maar van een stoomleiding van de betreffende ketelwagon. De lekkage betrof water. HEXAMETHYLEENDIAMINE is in beginsel een vaste stof, maar deze worden soms in verwarmde (en daarmee vloeibare) toestand vervoerd. Smeltpunt van deze stof ligt bij 39 graden, de stof is waarschijnlijk verwarmd tot 55 graden en daarmee dus vloeibaar gemaakt. Vandaar ook de stoomleidingen die in dit geval dus een lekkage had.
14-jul-19 Melding lekkage dieselolie van locomotief Dieselolie is afgetapt alvorens locomotief is vervoerd t.b.v. reparatie.
3-jul-19 Te langzame afloop met botsing opvolgende wagon Navraag wees uit dat het 2 tankwagons waren. Deze waren leeg en schoon (gereinigd).  Er is geen schade aan wagons en/of spoor. De wagons zijn niet ontspoort.
Heuvelproces tijdelijk uit bedrijf geweest.

28-jun-19 Melding lekkage dieselolie na aftanken De diesel is gelekt nadat de machinist (vervoerder RRF) vergeten is de tankdop terug te plaatsen na het aftanken.
Door de Fa.  Strukton is de gelekte dieselolie ingespoten met een vloeistof welke de dieselolie afbreekt.

27-jun-19 Lekkende ketelwagen Ging om een paar liter milieugevaarlijke stof die was achtergebleven tussen 2 afsluiters. Het betrof een zoutoplossing met de naam 2-ethylhexylnitraat gevi-code 90 UN3082
6-jun-19 Te snelle afloop (2 keer) Eerste met snelheid 2,02 m/s en tweede met snelheid van 3,3 m/s. Na onderzoek bleek sprake van klotseffect. Systeem heeft goed gefunctioneerd
2-jun-19 Locomotief door stootjuk tijdens rangeren is een losse locomotief door een stootjuk gereden. Er is geen persoonlijk letsel opgelopen en de locomotief stond vrij van overige sporen.
29-mei-19 Melding druppellekkage Loos alarm; geen druppellekkage geconstateerd. Het bleek te gaan om condensvorming.
16-mei-19 Melding van rollend materieel Op de Kijfhoek is een wagon gaan rollen. Deze is door twee wissels gereden, die zijn open gereden (kapott dus) en in een derde wissel tot stilstand is gekomen. Deel van de sporen zijn niet te gebruiken. ProRail voert nadert onderzoek uit. De informatievoorziening zal later volgen.
Na onderzoek door de afdeling Veiligheid is geconstateerd dat het om een fout tijdens het rangeerproces ging en dat het incident geen relatie had met het heuvelproces. Betrokkenen zijn aangesproken op het voorval

13-mei-19 Melding brand van biels Het “brandje” was aan de noordzijde, is geblust door de bedrijfsbrandweer. Oorzaak is onbekend. Mogelijk dat een remmende trein een vonkje heeft veroorzaakt en dat er op de biels een beetje olie heeft gelegen.
12-mei-19 Meding bermbrand Bermbrandje onder viaduct Munnikensteeg. Brandje geblust door bedrijfsbrandweer.
9-mei-19 Gestrande trein Sophiatunnel Gestrande trein vanuit de Sophiatunnel richting Kijfhoek Zuid
8-mei-19 Lekkende ketelwagen Druppellekkage van wagen met gevaarlijke stoffen (GEVI/UN 39/2055) op spoor 213. Betrof minimale druppellekkage. Geen gevaarzetting
30-apr-19 Melding druppellekkage (2) Alalrmering van lekkende wagon met Chloroform. Na meting bleek geen lekkage van Chloroform aanwezig te zijn, maar een condenslekkage met Water. Binnen Kijfhoek was niet goed teruggekoppeld, waardoor binnen een uur een zelfde melding werd gedaan. Ook dit bleek loos alarm.
24-apr-19 Te snelle afloop (TSA) (TSA): te snelle afloop (2.43 m/s) van een wagen met gevaarlijke stoffen (GEVI/UN 63/2023). Systeem heeft gefunctioneerd zoals ontworpen en er heeft geen botsing, lekkage of ontsporing plaatsgevonden.
17-apr-19 Lekkende ketelwagen Dit keer betrof het een wagon waar koolwaterstof (UN 3295) in zat.
De standleiding, tussen bodemafsluiter en zijafsluiter, zat vol met product. Dit is door de bedrijfsbrandweer afgetapt (ca. 30 liter).
Alle afsluiters sluiten goed af. Mogelijk verkeerde werkwijze gehanteerd bij bedrijf die wagon heeft leeggehaald.

16-apr-19 Lekkende ketelwagen Lekkende ketelwagen met Koolwaterstoffen op een van de heuvelsporen. Brandweer ter plaatse geweest voor verkenning. Heuvelsporen tijdelijk buiten gebruik geweest. Deel van standleiding afgetapt.
16-apr-19 Melding druppellekkage Melding van lekkende Styreen wagon. Bleek loos alarm. Het lekbakje was droog, maar stonk extreem, dus men dacht dat er een lekkage was.
15-apr-19 Lekkende ketelwagen Lekkende ketelwagen met Styreen) op een van de heuvelsporen. Brandweer ter plaatse geweest voor verkenning. Heuvelsporen tijdelijk buiten gebruik geweest. In samenwerking met brandweer, vervoerder en ILT herstel en onderzoek uitgevoerd
13-apr-19 Lekkende ketelwagen Lekkende ketelwagen met Styreen) op een van de heuvelsporen. Brandweer ter plaatse geweest voor verkenning. Heuvelsporen tijdelijk buiten gebruik geweest. In samenwerking met brandweer, vervoerder en ILT herstel en onderzoek uitgevoerd
12-apr-19 Lekkende ketelwagen Lekkende ketelwagen met Styreen op een van de heuvelsporen. Brandweer ter plaatse geweest voor verkenning. Heuvelsporen tijdelijk buiten gebruik geweest. In samenwerking met brandweer, vervoerder en ILT herstel en onderzoek uitgevoerd
12-apr-19 Melding druppellekkage. Mogelijk lekkende ketelwagen met WaterstofFluoride (HF). Na constatering van open ‘domdeksel’ alarmering opgestart. Brandweer ter plaatse inclusief preventieve aanwezigheid van ambulance (calciumzalf vanwege gezondheidsrisico waterstoffluoride). Na onderzoek bleek deksel nog verzegeld. Er is geen lekkage aangetroffen.
9-apr-19 Defect aan hoofdrailrem Defect aan hoofdrailrem van het heuvelsysteem. Meerdere heuvelsporen tijdelijk buiten gebruik. 10 april 2019 herstel uitgevoerd
4-apr-19 Heuvelsysteemstoring Door een systeemstoring is het heuvelsysteem uitgevallen. Dit gebeurde tijdens heuvelen. Geheel volgens systeem ontwerp heeft het systeem op basis van default waarden de laatste heuveling afgemaakt. Hierbij is een geringe TSA (2,5 m/s) opgetreden. Meldingen zijn gedaan, systeem geïnspecteerd en door ILT weer vrijgegeven
30-mrt-19 Aanrijding twee locomotieven 1 locomotief stond stil op een spoor en een andere locomotief is met 20 km/h tegen de 1ste locomotief aangereden. Door late alarmering is melding aan OZHZ ook later dan afgesproken uitgevoerd. DBCargo heeft intern een aantal maatregelen genomen. (o.a. machinist treedt tijdelijk niet op als machinist; standaardprocedure). Er wordt nader onderzoek gedaan naar dit incident, met name naar de reden waarom de melding aan ProRail zo laat is gedaan (cq zou zijn). Met DBCargo is afgesproken dat DBCargo aansluit bij ons kernteam (wekelijks management overleg tussen Strukton, ProRail verkeersleiding en ProRail Assetmanagement). Doel is om gezamenlijk en integraal te sturen op operatie en veiligheid op Kijfhoek. We creëren hiermee ook een tafel waarmee we kunnen sturen op opvolging van aanbevelingen na incidenten en bespreken van (trend)analyses.
30-mrt-19 Te langzame afloop Te langzame afloop van de heuvel. Wagen met een vaste rem rolt van de heuvel waardoor de volgende wagen er tegenaan gerold is. Beheerst proces en geen ontsporing. Geen gevaarlijke stoffen
29-mrt-19 Wagons voorbij S-bord gereden. Wagons voorbij S-bord, maar niet voorbij rood sein gereden. Geen gevaarszetting
26-mrt-19 Wagons voorbij S-bord gereden. Wagons voorbij S-bord, maar niet voorbij rood sein gereden. Geen gevaarszetting
21-mrt-19 Door rood sein rijden (STS) Twee locomotieven elkaar gekruist, omdat één locomotief door rood sein is gereden. Wissel opengereden.Incident is wel “potentieel rood” geclassificeerd omdat het zicht van de machinist en het automatisch bots alarm de laatste barrières vormden. ProRail heeft 72-uurs feitenrapportage met partijen gedeeld. Opvolging via kernteam met DBCargo en volgens VeiligheidsMangementSysteem (VMS) in ons Regionaal Veiligheid Comité.
5-mrt-19 Te snelle afloop (TSA) Door een 'klotsende' wagons was de afloop snelheid net iets hoger dan gebruikelikj. Geen gevaarszetting.
22-feb-19 Afwijking WerkplekBeveiligingsInstructie (WBI) Heuvelproces stilgelegd na afwijking tussen maatregelen binnen (treindienstleider) en buiten (LWB). Na constatering situatie direct bevroren. Geen gevaarzetting. Geconstateerd dat procedure na constatering op juiste wijze is gevolgd.
22-feb-19 Melding druppellekkage Mogelijk lekkende ketelwagen, na alarmering en controle geen lekkage geconstateerd. Oorzaak ontbrekende afsluitdop. Melding aan ILT en OZHZ.
21-feb-19 Te snelle afloop (TSA) Wagon met verhoogde snelheid (2,6m/s) van heuvelspoor. Wagon met gevaarlijke stoffen. Geen gevaarzetting. Melding aan ILT en OZHZ.
18-feb-19 Te langzame afloop Wagon met vaste rem, waardoor wagens met langzamere snelheid heuvel afreden en door opvolgende wagens geraakt zijn. Beheerst proces en geen gevaarzetting. Melding aan ILT en OZHZ
18-feb-19 Lekkende ketelwagen Druppellekkage aan wagon zonder gevaarlijke stoffen, oververhitting door zon. Melding aan ILT en OZHZ.
14-feb-19 Twee treinen op zelfde spoor Twee locomotieven op zelfde spoor (niet centraal bediend verdeelspoor) tot stilstand gekomen met 12 meter ertussen. Melding aan ILT en OZHZ. Nader onderzoek loopt nog.
In de communicatie tussen machinist en treindienstleider had het reeds aanwezig zijn van een locomotief actiever afgestemd kunnen worden. In het begin van het gesprek is de machinist gewezen op het feit dat er een loc op het spoor stond. Dit had verderop in het gesprek herhaald moeten worden. Hier is hier sprake van niet centraal bediend gebied (NCBG) wat betekent dat de treinpaden lokaal bepaald worden met beperkte bevoegdheid van de treindienstleider.
Deze geeft toestemming om te rijden, maar uiteindelijk moet de machinist op zicht rijden (veiligheidsschil). Het feit dat er meerdere locs op één spoor rijden is niet uniek en aan de orde van de dag. Bij zware treinen worden er regelmatig combinaties van elektrische en diesellocs samengesteld. De bronoorzaak hier is onzorgvuldige operationele communicatie. Binnen Verkeersleiding is dit jaar een programma opgestart om een aantal onderwerpen programmatisch te verbeteren. Een van de thema’s betreft veiligheidscommunicatie en documentatie. Naast individueel aanspreken van medewerkers gaan we dit jaar organisatie breed aandacht besteden aan dit onderwerp.

14-feb-19 Passage langs rood bord/rood sein als gevolg van overweg die in storing was. Trein was te ver waardoor doorgereden. Machinist kon niet op tijd stoppen toen het sein (op rood) automatisch afviel als gevolg van deze storing. Tijdens deze sitiuatie blijft de rijweg nog gereserveerd, waardoor geen gevaarzetting.
13-feb-19 Melding druppellekkage Vermoedelijk lekkende ketelwagen; uit voorzorg zuidelijke rondweg afgesloten (zone 2 en 3). Conclusie: geen uitstroom. Melding aan ILT en OZHZ.
7-feb-19 Stilstaande wagons op heuvel 4 wagons stonden nog op de rem en bleven stilstaan op de heuvel. Heuvelproces stilgelegd. Situatie volgens protocol afgehandeld. Geen gevaarzetting. Gemeld aan ILT en OZHZ.
31-jan-19 Melding druppellekkage. Bleek geur afkomstig van Puttershoek. Melding is conform protocol gedaan en afgehandeld.
29-jan-19 Melding van een wagon met gevaarlijke stof voorbij de laatste telkring is gegaan. Deze is onvoldoende weten te stoppen en niet door de remslof opgevangen. Daardoor voorbij S-bord gereden. Wagon met gevaarlijke stoffen (GEVI/UN 63/2903) is voorbij de laatste telkring gerold en heeft het S-bord gepasseerd. Remslof zat nog wel gewoon voor de eerste as. Mogelijk hebben weersinvloeden geleid tot verminderde remwerking. Geen gevaarzetting
23-jan-19 Vannacht 00:30 uur heeft een wagon de eerste telkring gepasseerd en deze is zon 40 meter voor het S-bord (tweede telkring) tot stilstand gekomen. Omstreeks 08:00 uur is de melding naar de OZHZ gedaan omdat duidelijk werd dat de wagon door de remslof is geschoten. Het zou gaan om een beladen platte wagon met goederen (géén gevaarlijke stoffen) op spoor 118 4 assen door remslof gereden. Remslof heeft eerste 25m zijn werk gedaan, is daarna bezweken en opgeschoven. Alleen 1e telkring gepasseerd. Wagons zijn dus binnen aangeven zone op het parkeerspoor gebleven. Geen gevaarzetting. ILT en OZHZ ter plaatse.
18-jan-19 Roodbord/sein(STS)-passage zonder gevaarzetting – buiten de inrichting van Kijfhoek (Kijfhoek Aansluiting Zuid) Geen bijzonderheden t.a.v. veiligheid
16-jan-19 Te snelle afloop (TSA) op de heuvelsporen waardoor het heuvelproces is stilgelegd. Doorgaande sporen wel in gebruik. Snelheid van de wagon (met gevaarlijke stoffen) betrof 2.3 m/s. Oorzaak ‘klotseffect’ van de lading Geen bijzonderheden t.a.v. veiligheid
15-jan-19 Gecontroleerde herstart door ICT-problemen op de werkplekken van treindienstleiders post Kijfhoek. Dit om een risico op ongecontroleerde uitval te voorkomen. Gedurende 15 min was geen treinverkeer mogelijk en voor enkele treinen heeft vertraging opgeleverd Geen bijzonderheden t.a.v. veiligheid
7-jan-19 Melding druppellekkage.
Bleek een natte afsluiter te zijn met Epoxyhars. Afsluiter schoongemaakt en afgesloten. Melding is conform protocol gedaan en afgehandeld.
5-jan-19 Melding van te snelle afloop (TSA) (4/1/''19) . Het heuvelproces wordt voorlopig nog niet vrij gegeven, omdat uit onderzoek blijkt dat de railremmen onvoldoende werken (65% in plaats van 100%). Eerst is gewerkt aan  reparatie. Zie hierboven
4-jan-19 Locomotief was bij heuvelproces stilgevallen. Na opstart van heuvelloc rijdt deze in tegengestelde richting en passeert, samen met een Fenolwagon een STS, machinist grijpt direct in en loc is aan de kant gezet. ILT niet ter plaatse. Heuvelproces weer opgestart. Bij opstart van heuvelproces rolt heuvelloc in tegengestelde richting wat leidt tot een STS passage, machinist grijpt direct in en loc is aan de kant gezet. Heuvelssyteem heeft volgens specs gewerkt. Geen gevaarzetting geweest.
4-jan-19 Melding van een te snelle afloop (TSA). Te snelle afloop (TSA) zonder gevaarzetting. Heuvelproces tijdelijk gestaakt (volgens standaard procedure bij TSA), vertrek vanaf Kijfhoek was mogelijk met uitzondering van spoor 119.
3-jan-19 Systeemstoring: bij de melding leek sprake van een aanrijding, was niet het geval en het betrof een systeemstoring Geen bijzonderheden t.a.v. veiligheid
3-jan-19 Wagon over remslof: bijdruksysteem van een spoor was defect, trein met wagens over de remslof en wissel 3361 daarna opengereden. ILT ter plaatse geweest. Wagens door remslof gereden (remslof is gebroken) en daardoor een wissel opengereden. Geen gevaarzetting geweest. ILT ter plaatse geweest.

2018

17-dec-18 Stop tonend sein (STS) passage: om ca. 12u maandagmiddag heeft op Kijfhoek een STS passage zonder gevaarzetting plaatsgevonden. Zowel ILT als OZHZ (via meldkamer DCMR) zijn op de hoogte gesteld. Geen bijzonderheden t.a.v. veiligheid
8-dec-18 Melding aanwezigheid van 4 wagons met Vuurwerk Geen bijzonderheden t.a.v. veiligheid
6-dec-18 Pro rail doet melding dat er een goederen trein in de tunnel bij Barendrecht is gestrand. De tunnel wordt vanuit Kijfhoek bediend. Op de post Kijfhoek is onduidelijkheid ontstaan tussen medewerkers dat de tunnel in onderhoudsmodus stond met als gevolg dat er geen toezicht was. Hierdoor heeft men de trein niet kunnen tegenhouden en is deze gestrand waardoor de tunnel in calamiteitenmodus beland is. De blus installatie zou normaliter afgaan in deze situatie maar dit is niet gebeurd vanwege de onderhoudsmodus. Bij het overschakelen van onderhoud naar calamiteitenmodus werkt de blusinstallatie niet omdat er tijdens onderhoud altijd werktreinen kunnen stilstaan in de tunnel. Geen bijzonderheden t.a.v. veiligheid
6-dec-18 Melding bij VRZHZ dat lekkage was aan bluswaterleiding. Een pakking is lekgeraakt. Dit is voor de 3de keer dit jaar. Nader onderzoek loopt door VRZHZ. Omnderzocht wordt of deze melding ook bij Meldkamer DCMR had moetn binnenkomen. Geen reden om te innen; dit is een leercurve. Geen gevaarszetting.
16-nov-18 Meerdere telkring passages: net als afgelopen dagen ‘bewuste bewegingen’ over een telkring
Storingen bijdruksysteem: tijdelijke onderbreking
Storing wisselverwarming: herstel in uitvoering
Geen bijzonderheden t.a.v. veiligheid
15-nov-18 Meerdere reguliere telkringpassages
TSA van wagon.
Tijdelijk onderbrkeing heuvelproces door storing in bijdruksysteem, de groepsrem functioneerde niet voldoende vanwege problemen met bouten.
Laatste euvel wordt tijdens weekendonderhoud opgelost.
14-nov-18 Meerdere reguliere telkringpassages
Onderbreking Heuvelproces vanwege gebroken knuppel.
Diverse kleinie storingen
De telkringspassage bewuste passages vanwege passeren reguliere heuvelpassage (deze zijn gemeld omdat er beleving bij ProRail is dat alle telkringpassages gemeld moeten worden.
Heuvelproces in bedirjf genomen na verwijdering knuppel en ingebruikname niewue knuppel.

13-nov-18 Om 04.58 uur een melding van te snelle afloop (TSA) ter hoogte van hoofdrailrem.
Meerdere reguliere telkringpassages
Om 05.10 uur melding van defecte wieldetector.
Geen gevaarszetting
De telkringspassage bewuste passages vanwege passeren reguliere heuvelpassage (deze zijn gemeld omdat er beleving bij ProRail is dat alle telkringpassages gemeld moeten worden.
Na reset van wieldetector was werking naar behoren.

12-nov-18 Om 0.30 uur is Heuvelproces stilgelegd vanwege een hydraulische storing bij de railremmen.
Om 8.20 uur een melding van defecte wieldetector.
Om 10.40 Sensor van bijdruksysteem van 1 spoor defect; spoor is buiten gebruik gesteld.
Om 12.46 uur is geconstateerd dat meerdere bouten van een remblok los zitten.
Melding bij DCMR binnengekomen.
Om 4.30 storing hersteld en heuvelproces in bedrijf genomen.
Wieldetector is gereset.
Het spoor blijft tot nader order buiten gebruik totdat sensor is gerepareerd. Monitoring door ILenT.
Bouten van remblokken zijn vervangen.

1-nov-18 Melding van satoring aan verdeelspoorrailrem Geen situatie die enige gevolg heeft voor milieurisico's.
30-okt-18 Om 09.00 uur een te snelle aflopp (TSA) met wagons met gevaarlijke stoffen. Heuvelproces stilgelegd. Wagons stond stil en nader onderzoek vindt plaats.
Heuvel tot 15.00 uur buiten bedrijf geweest.
Melding bij DCMR.

30-okt-18 Om 20.00 uur weer een melding van een te snelle afloop (TSA). Heuvelproces weer stilgelegd. Oorzaak was 'klotsen' van lading waardoor wagons iets harder naar beneden ging dan vastgelegd.
Geen extra onderhoud nodig; heuvelproces is snel weer opgestart.
Melding bij DCMR
Gezien situatie wordt nader onderoek ingesteld naar TSA's


Melding gerekgen van een defecte trein om 01:00. Stond op de fly over spoor. Doordat de trein aan de achterkant kan uitveren is deze voorbij een rood sein gegaan door het uitveren. Geen gevaarlijke situatie ontstaan, maar trein bevatte wel gevaarlijke stoffen. Melding bij DCMR binnengekomen.
23-okt-18 Om 21.00 uur is een Te Snelle Afloop (TSA) geweest op Kijfhoek. Er heeft zich geen botsing voorgedaan. Heuvelproces is tijdelijk stilgelegd. Geen verdere bijzonderheden.
Geen melding DCMR

17-okt-18 Een trein op de sporen richting de heuvel is zonder gevaarzetting voor de omgeving door een rood sein gereden De oorzaak wordt momenteel nog onderzocht en ProRail heeft hierover contact met betrokken partijen waaronder ILT.
ILT voert handhavingsonderzoek uit naar deze STS-passage.
Geen melding bij meldkamer DCMR

20/21 okt-18 Tijdens onderhoud is geconstateerd dat de dubbele beveiligingskring niet is toegepast. Dit is geconstateerd door 'toezichthouder' van ProRail en deze heeft niet opgetreden. Pas later in de week is dit geconstateerd. Hierover is veel contact over geweest met ProRail en minsterie.
Voor inhoud wordt verwezen naar brief van ProRail aan het college. Deze is toegevoegd aan update.

1-okt-18 Melding druppellekkage wagon met Organische stof. Nadere duiding volgt nog. Lekkage aan zowel bodem- als zijafsluiter.
Lekkage opgelost. Wagon retour en reparatie afnemer.

26-sep-18 Melding druppellekkage wagon met Styreen. Standleiding bleek 500 ml te bevatten. Leiding is schoongemaakt. Nader onderzoek vanuit toezicht v.w.b. herkomst Wagon.
25-sep-18 Wagons door telkring 1 en 2 geschoten. Deze melding is niet bij de meldkamer DCMR gemeld. Nader onderzoek volgt.
10-sep-18 Melding druppellekkage.
Bleek een natte afsluiter te zijn met Epoxyhars. Afsluiter schoongemaakt en afgesloten.
Geen lekkage. Geen gevaar en geen bodemverontreiniging.
3-sep-18 Heuvelproces stilgelegd omdat drie wagens over een remslof zijn gereden. De tweede telkring is niet doorbroken en er zijn geen wagens ontspoord. De wagens bevatten gevaarlijke stoffen. Feitenonderzoek volgt nog.
Geconstateerd wordt dat communicatief gezien dit incident niet goed is verlopen. Dit wordt meegenomen in het onafhankelijk onderzoek.

31-aug-18 RRF melding binnengekomen bij DCMR. Trein met vuurwerk stond langer dan een paar uur. Reguliere melding van wagons met vuurwerk
26-aug-18 Wagon met vloeistof is met een te snelle afloop het heuvelsysteem afgelopen. De wagon is met 3,5 m/s naar beneden gereden, terwijl het max. 3 m/s is.
Conform procedure is heuvelproces tijdelijk stilgelegd.
Nadere analyse vindt nog plaats.

18-aug-18 In seinzaal vanwege afwezigheid 2de paar ogen het heuvelproces tijdelijk stilgelegd Conform procedure heeft ProRail het heuvelproces tijdelijk stilgelegd.
16-aug-18 Geen fysiek toezicht buiten geconstateerd, terwijl heuvelproces in bedrijf was genomen. Conform procedure heeft ProRail het heuvelproces tijdelijk stilgelegd.
15-aug-18 Melding oponthoud klasse 1 . Wagen beladen met lading klasse 1 met een oponthoud van meer dan drie uur op Kijfhoek Reguliere melding van wagen met vuurwerk
14-aug-18 Smeulende poetsdoek op het spoor Door bedrijfsbrandweer opgelost. Geen vervolg noodzakelijk
11-aug-18 3 wagons met licht ontvlambare vloeistof is met een te snelle afloop het heuvelsysteem afgelopen. De wagon is met 3,7 m/s naar beneden gereden, terwijl het max. 3 m/s is.
Conform procedure is heuvelproces tijdelijk stilgelegd.
Een rem van de drie wagons heeft niet naar behoren gefunctioneerd.

18-jul-18 Doorschieten wagon met milieugevaarlijke stof op Remslof.
Tussen waarneming en incident is geen duidelijke tijdslijn te verklaren.
Feitenonderzoek is op 24 juli 2018 vastgesteld. V.w.b. vervolg zie onder 1.
17-jul-18 Aanrijding tussen twee wagons (geen gevaarlijke stoffen) tijden het heuvelproces Om flankaanrijding te vookomen is via het Heuvelsysteem gestuurd op een kop-staartbotsing.
Heuvelsysteem heeft na behoren gefunctioneerd. Geen nader onderzoek noodzakelijk.

15-jul-18 Een werktrein is in een buiten dienst gesteld gebied op een gedeelte van het spoor gekomen waar hij niet mocht komen Feitenonderzoek is op 17 juli 2018 vastgesteld. V.w.b. vervolg zie onder 1.
15-jun-18 Ketelwagon met Styreen botst op platte kar met materialen Feitenonderzoek is 18 juni 2018 door ProRail vastgesteld. Binnen 13 weken zal conform advies een landelijk onderzoek zijn uitgevoerd.
Gezien de andere incidenten en het causaal verband tussen deze incidenten is dit onderzoek vertraagd.

tot 15 juni 2018 19 meldingen:
11 druppellekkages (7 ook geconstateerd)
3 spoor incidenten
4 brand/broei
1 geurklacht.
Bij melding druppellekkage worden alle hulpdiensten opgeroepen. De OBOG-ploeg doet de eerste interventie.
Aandachtspunt blijft de druppellekkages.