Toezicht & Handhaving

Zwijndrecht zet zich in voor veilige en schone wijken waar het prettig wonen is. Ons team Toezicht en Handhaving van de gemeente Zwijndrecht heeft hierin een belangrijke taak. U kunt onze handhavers regelmatig tegenkomen op straat. Ze zijn zichtbaar en aanspreekbaar.

Team Toezicht & Handhaving ziet erop toe dat de openbare ruimte schoon, heel, veilig en goed bereikbaar blijft. Zij gaan in gesprek om zaken uit te leggen, mogen handhavend optreden en daar waar nodig ook beboeten. Zij richten zich vooral op sociale overlast, parkeer en verkeer, ondermijning en overlast van hondenpoep. In overleg met de gemeente en politie doen zij hun werk.

Het team is goed op de hoogte van wat er speelt in Zwijndrecht en welke wijken en gebieden extra aandacht nodig hebben. Samen met collega's, politie en de Zwijndrechtenaren zelf maken onze handhavers Zwijndrecht en uw wijk een fijne plek.

Melding doen

Wilt u contact met onze handhavers van team Toezicht en Handhaving of aan hen iets doorgeven? Spreek hen aan op straat of maak een melding via Fixi.