Handhaving

U kunt ze regelmatig tegenkomen op straat: handhavers, ook wel BOA's genoemd. BOA staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar. De boa's hebben een belangrijke taak binnen onze gemeente.

Ze zien erop toe dat de openbare ruimte schoon, heel, veilig en goed bereikbaar blijft. Zij mogen handhavend optreden en kunnen bekeuringen uitschrijven. Handhaving concentreert zich vooral op de openbare ruimte, het bestrijden van overlast en het voorkomen van ergernissen van burgers (zoals rommel op straat, fout parkeren ). In Zwijndrecht maken wij gebruik van een vast team van handhavers. In overleg met de gemeente en politie doen zij hun werk. Ze zijn dus goed op de hoogte van wat er speelt in Zwijndrecht en wat de aandachtsgebieden zijn.

Melding doen

Wenst u contact of wilt u iets doorgeven aan de handhavers? Spreek hen aan op straat of maak een melding via Fixi.