Coffeeshop Xpresso

Op woensdag 20 november 2019 is coffeeshop Xpresso in Zwijndrecht gesloten. Meer informatie vindt u in de lijst met vragen en antwoorden over de coffeeshop.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 8 december 2020 besloten de tijdelijke vergunningstop te verlengen. Het besluit ging in werking op 15 januari 2021.

De tijdelijke vergunningstop voor de exploitatie van een niet-commerciële coffeeshop is verlengd met een periode van 6 maanden. De gemeenteraad heeft gedurende deze periode de mogelijkheid het coffeeshopbeleid aan te vullen of te wijzigen. De huidige planning is dat het eerste kwartaal van 2021 nodig is om het beleid te actualiseren en aan te vullen met o.a. een verdelingssystematiek. Na vaststelling van de beleidsregels door de burgemeester zal hij een selectiecommissie benoemen. Vervolgens zal in het tweede kwartaal van 2021 een inschrijvingsprocedure openbaar bekend gemaakt worden, waarna de selectie plaatsvindt van de stichting die de coffeeshop zal exploiteren. 
 

Waarom is coffeeshop Xpresso gesloten?

De coffeeshop was open zonder een geldige exploitatievergunning van de burgemeester. Dat is tegen de regels. Daarop heeft de burgemeester van Zwijndrecht het bestuur van Stichting Het Dilemma, die de coffeeshop exploiteert, opdracht gegeven de coffeeshop te sluiten. Hier heeft het bestuur woensdag 20 november 2019 gehoor aan gegeven.

Waarom heeft de coffeeshop geen geldige exploitatievergunning meer?

De exploitatievergunning stond op naam van de directeur-bestuurder van Stichting Het Dilemma. De directeur-bestuurder is eind oktober 2019 vanwege malversaties op non-actief gesteld door de Raad van Toezicht. De vergunningsvoorwaarden schreven voor dat de directeur-bestuurder actief was binnen de coffeeshop. Dat was niet meer het geval. Daardoor zijn de vergunning en de daarmee samenhangende gedoogbeschikking vervallen.

Wanneer gaat de coffeeshop weer open?

Dat is nog niet bekend. Op dit moment beraadt de gemeente zich over het al dan niet toestaan van een nieuwe coffeeshop in Zwijndrecht. Daar wordt dinsdag 13 oktober over gesproken met de gemeenteraad. 

Neemt de straathandel en daarmee de overlast in Zwijndrecht toe nu de coffeeshop gesloten is?

De politie blijft sinds november 2019 de situatie monitoren. De cijfers van de politie geven op dit moment aan dat de overlast is verminderd.

Kan iedereen nu een vergunning aanvragen voor een coffeeshop?

Nee. Op dit moment geldt een vergunningenstop voor een coffeeshop. Dat betekent dat er geen vergunning kan worden aangevraagd. Eerst wil de gemeente bepalen of er een coffeeshop terugkomt en zo ja onder welke voorschriften.

Ik was klant bij coffeeshop en kocht er wiet voor medicinaal gebruik. Waar moet ik nu naartoe?

Medicinale wiet is op doktersrecept verkrijgbaar bij de apotheek. Er bestaan meerdere soorten medicinale cannabis, die variëren in sterkte en samenstelling. Wanneer u vragen heeft, adviseren u wij hierover contact op te nemen met uw huisarts en/of apotheek. Kijk voor meer informatie op: www.cannabis-med.org of www.cannabisbureau.nl.

Heeft de sluiting van de coffeeshop gevolgen voor de stichting en dus ook voor de organisatoren?

Stichting MBZ is opgezet om een deel van de winst van Stichting Het Dilemma ten goede te laten komen aan inwoners in de Zwijndrechtse Waard. Verschillende organisaties ontvingen voor hun evenementen een financiële bijdrage van de Stichting MBZ. Wat de gevolgen zijn van de sluiting van de coffeeshop voor de organisatoren van de evenementen, is primair een zaak tussen voorheen Stichting Het Dilemma, Stichting MBZ en de organisatoren van de evenementen. Het is niet aan de gemeente om op deze vraag verder in te gaan.

Bestaat Stichting Het Dilemma nog? 

Nee, deze stichting is per 6 april 2020 opgeheven.

Wat is stichting SCOZW? 

De afkorting staat voor Sociaal Culturele Ontwikkeling Zwijndrechtse Waard, de rechtsopvolger van Stichting Het Dilemma. Met ingang van 4 juni 2020 is ook deze stichting ontbonden.