Subsidieregister

Als gemeente willen we alle inwoners en ondernemers in openheid informeren over de subsidies die wij verstrekken. In het subsidieregister staan de subsidies die voor 2021 zijn verleend. Dit register is door iedereen openbaar te raadplegen.  

In het register staan subsidies die zijn verleend op grond van de subsidieregeling 2021. U leest in het register: 

  • de doelstelling van de verleende subsidie per programma; de indeling van de subsidieregeling is aangehouden, zodat direct zichtbaar is hoeveel er per programma gesubsidieerd is
  • het verleende subsidiebedrag per subsidie
  • de naam van de organisatie (er zijn geen namen van personen opgenomen vanwege AVG)

Daarnaast vindt u in het overzicht de subsidies terug die bijvoorbeeld aanvullend of op projectbasis zijn verleend.

Subsidies boven € 5.000,-

Alle subsidies boven € 5.000,- worden in 2022 definitief vastgesteld, nadat de organisaties een verantwoording hebben ingediend (met uitzondering van de subsidie op basis van ledenaantallen). Op basis daarvan wordt het daadwerkelijke bedrag bepaald en zal het subsidieregister worden geactualiseerd.

Bekijk het subsidieregister