Corona-steunpakket voor cultuur

Sinds de uitbraak van de coronacrisis verkeert de cultuursector in zwaar weer, ook in Zwijndrecht. Dankzij extra middelen vanuit de Rijksoverheid kunnen we de lokale cultuursector helpen om overeind te blijven. Op deze pagina leest u meer informatie over het pakket aan steunmaatregelen.

Het Coronapakket Cultuur - De drie heugels (zoals we dat op zijn Zwijndrechts noemen) is nodig: nu, om de sector te helpen in de komende tijd; maar ook ter voorbereiding op de toekomst. Een krachtige cultuursector draagt bij aan een krachtig Zwijndrecht!

Perspectief

Het coronapakket met een totale waarde van € 399.000,- biedt perspectief aan de hele Zwijndrechtse cultuursector; de culturele organisaties die structureel gesubsidieerd worden, maar ook makers en cultureel ondernemers die daar (nog) niet toe behoren. De aanpak sluit aan bij de landelijk lijn: naast noodhulp bieden om te overleven, ook investeren om verandering mogelijk te maken.

De drie heugels

De drie heugels staan voor de 3 categorieen aan steun.

 1. Overleven: financiële noodmaatregelen voor het voortbestaan van de culturele infrastructuur.
 2. Activeren: cultuur mogelijk maken, juist ook binnen de geldende beperkingen.
 3. Transformeren & innoveren: duurzame ondersteuningsmaatregelen met het oog op de toekomst.

Subsidie aanvragen

Voor het gehele pakket staat het subsidieplafond op €399.000. De periode waarin subsidie kan worden aangevraagd is verdeeld in 3 tranches (periodes):

 • juli t/m oktober 2021
 • november 2021 t/m februari 2022
 • maart t/m juni 2022

Daarmee komt het subsidieplafond voor het coronapakket cultuur gemeente Zwijndrecht per tranche op € 133.000,-. Dit bedrag wordt verdeeld per tranche op basis van volgorde van binnenkomst van de aanvragen, waarbij als moment van binnenkomst geldt het moment dat de aanvraag volledig is. Indien het subsidieplafond voor een tranche is bereikt en er nog aanvragen openstaan, dan worden deze doorgeschoven naar de volgende tranche. Indien er van een tranche nog subsidie resteert, dan wordt dit toegevoegd aan het plafond van de volgende tranche.

Aanvraagformulieren

Voor het aanvragen van subsidie vanuit het coronapakket cultuur gemeente Zwijndrecht is het nodig om 2 formulieren in te vullen: de digitale 'aanvraag overige subsidie' en het 'aanvraagformulier subsidie Coronapakket Cultuur'. Het aanvraagformulier subsidie Coronapakket Cultuur kunt u downloaden, digitaal invullen en vervolgens als bijlage toevoegen aan de 'aanvraag overige subsidie'.  

Aanvraag overige subsidie 

Download aanvraagformulier subsidie Coronapakket Cultuur

Meer informatie en vragen

Alle informatie over het coronapakket cultuur van de gemeente Zwijndrecht kunt u lezen in onze brochure. Of lees meer informatie over de drie heugels en mogelijke steunmaatregelen verder op deze pagina.

Download brochure

Download nadere regels

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

 • Edith Versijde, adviseur/accounthouder subsidies. Telefoonnummer 078-7703628 of mail naar e.versijde@zwijndrecht.nl
 • Maud Schoonen, coördinator cultuur, evenementen, kabinetszaken en representatie. Telefoonnummer 078-770 3591 of mail naar m.schoonen@zwijndrecht.nl.

Of lees onze algemene subsidieregeling:

Subsidieregeling 2021

Subsidieregeling 2022

Heugel 1: overleven

Voorwaarden

 • Er wordt gewerkt met een aanvraagformulier waardoor de noodzaak helder wordt.
 • Het subsidieplafond bedraagt maximaal € 10.000,- per organisatie per aanvraag.
 • De subsidie kan twee maal worden aangevraagd gedurende de drie tranches. Een keer in tranche 1 of 2 met terugwerkende kracht over 2020, en een keer in tranche 3 met terugwerkende kracht over 2021.
 • De aanvrager dient voor de aanvraag in tranche 1 of 2 (jaarrekening 2020) een aantoonbaar omzetverlies van minimaal 20% in 2020 ten opzichte van 2018 en 2019 te hebben, gerelateerd aan inkomsten/activiteiten in Zwijndrecht, of dient in 2020 een tekort in de jaarrekening te hebben gehad. Voor de aanvraag over 2021 dient de aanvrager in 2021 een aantoonbaar omzetverlies van minimaal 20% in 2021 ten opzichte van 2018 en 2019 te hebben, gerelateerd aan inkomsten/activiteiten in Zwijndrecht, of dient in 2021 een tekort in de jaarrekening te hebben gehad.
 • Deze subsidie wordt verleend en, inafwijking met de ASV, direct vastgesteld.
Heugel 2: activeren

Heugel 2 bestaat uit 2 onderdelen: A. faciliteren en B. participeren.

Heugel 2A: facilicteren

Om de tijd van coronabeperkinen te overbruggen wordt de sector gefaciliteerd in praktische zaken, zoals:

 • Het subsidiëren van de aanschaf of huur van digitale apparatuur, schermen, streaming-instrumenten.
 • Het subsidiëren van de aanschaf of huur van extra faciliteiten om deactiviteit coronaproof te laten plaatsvinden zoals podia, tribunes, kleedruimtes, tenten.
 • Het subsidiëren van de organisatie voor het inhuren van extra personeel om coronaproof activiteiten te begeleiden.

Los van financiële steun bieden we facilitaire ondersteuning door onder andere:

 • Het meezoeken naar grotere repetitieruimtes/plekken waar op 1,5 meter repetities en activiteiten georganiseerd kunnen worden.
 • Ondersteuning bieden bij vragen omtrent de maatregelen en vergunningseisen.

Heugel 2B: participeren

De cultuursector actief houden en cultuurparticipatie stimuleren, door bijvoorbeeld:

 • Het subsidiëren van nieuwe coronaproof activiteiten, die aan de geldende maatregelen voldoen zoals een dansactiviteit in de buitenlucht, een drive-in bioscoop, of een muziekestafette door Zwijndrecht.

Voorwaarden

 • De maximale subsidie voor zowel heugel 2A als 2B bedraagt € 10.000,-- per keer/tranche.
 • Aanvragen voor heugel 2A en heugel 2B kunnen eenmaal per tranche worden aangevraagd per organisatie.
 • Aanvragen voor dezelfde activiteit mogen niet over meerdere tranches worden verdeeld.
 • Heugel 2A kan met terugwerkendekracht tot 10 maart 2020 worden aangevraagd.
 • Voor subsidies > € 5.000,- dient uiterlijk 8 weken na afloop van de activiteit waarvoor subsidie is verleend, een inhoudelijke en financiële verantwoording te worden ingediend.
Heugel 3: transformeren en innoveren

Om de culturele sector weerbaar en toekomstbestendig te maken, zijn transformatie, experimenten, ontwikkeling en innovatie nodig. Denk aan:

 • Het subsidiëren van experimentele projecten: nieuwe concepten, nieuwe manieren om publiek te bereiken, om activiteiten toegankelijk te maken etc.
 • Het subsidiëren van expertise om de transformatie te begeleiden.
 • Het subsidiëren van projecten die gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsvoeringsmodellen: anders produceren, nieuwe concepten, andere verdienmodellen, etc.
 • Het subsidiëren van scholing om de organisatie weerbaar te maken voor de toekomst.

Voorwaarden

 • De maximale subsidie voor heugel 3 bedraagt € 10.000,-- per keer/tranche.
 • Aanvragen voor heugel 3 kunnen een keer per tranche worden aangevraagd per organisatie.
 • Aanvragen voor dezelfde activiteit mogen niet over meerdere tranches worden verdeeld.
 • Voor subsidies > € 5.000,- dient uiterlijk 8 weken na afloop van de activiteit waarvoor subsidie is verleend, een inhoudelijke en financiële verantwoording te worden ingediend.