Subsidies

De gemeente Zwijndrecht stelt jaarlijks een bedrag aan subsidie ter beschikking om maatschappelijke voorzieningen en initiatieven financieel te ondersteunen. De subsidie die u ontvangt draagt dus bij aan de Zwijndrechtse samenleving en past binnen het beleid van de gemeente. Er zijn verschillende soorten subsidies die u kunt aanvragen.

 • Structurele subsidie

  Voor een structurele subsidie komt u in aanmerking als u het hele jaar door een activiteit aanbiedt voor een bepaalde doelgroep uit de gemeente Zwijndrecht. Of wanneer u voor een langdurig project subsidie kan en mag aanvragen. Deze subsidievorm geldt dus voor langdurige of elk jaar terugkerende projecten of activiteiten.

 • Vaststellen van structurele subsidie

  Voor het vaststellen van een structurele subsidie vanaf €5000,- dient u een officieel verzoek tot vaststellen in bij de gemeente. Het verzoek tot vaststellen dient vóór 1 juni volgend op het jaar waarvoor de subsidie is verleend te zijn ingediend.

 • Incidentele sport- en leefbaarheidssubsidies

  U wilt namens uw organisatie of vereniging subsidie aanvragen voor een eenmalige activiteit. Denk bijvoorbeeld aan sociale activiteiten, culturele- of werkgelegenheidsprojecten, of een sportactiviteit.

 • Subsidie Sportoverdag

  Deze subsidie geldt voor structurele sport- en beweegactiviteiten voor volwassenen. Deze activiteiten vinden overdag en in verenigingsverband plaats. De subsidie is een tegemoetkoming in de (abonnements)kosten en is aanvullend. Deelnemers betalen een eigen bijdrage.

 • Jeugdsubsidie voor sport-, jeugd- en muziekverenigingen

  Verenigingen kunnen via deze regeling een subsidie aanvragen voor jeugdleden tot 18 jaar. Om in aanmerking te komen moeten leden ingeschreven staan bij de vereniging en ook bij de overkoepelende sportbond (geldt voor sportverenigingen).

 • Subsidie jeugdkadervorming

  Met deze subsidie kunnen sport- en scoutingverenigingen een bijdrage aanvragen voor de kosten voor een opleiding/cursus voor vrijwilligers.

 • Stimuleringssubsidie zang- en muziekverenigingen

  Deze subsidie is voor zang- en muziekverenigingen die actief zijn voor jongeren en volwassenen.

 • Subsidie verlichting achterpad

  De gemeente Zwijndrecht zet in op het terugdringen van het aantal inbraken in woningen, schuren en bergingen. Om de kans op een geslaagde inbraak te verminderen geeft de gemeente een bijdrage voor het aanbrengen van verlichting.

 • Subsidieregister

  Als gemeente willen we alle inwoners en ondernemers in openheid informeren over de subsidies die wij verstrekken. In de registers staan de subsidies die voor 2021 en 2022 zijn verleend. Dit is voor iedereen openbaar te raadplegen.

 • Lees meer