Succesvolle start Sportakkoord 2.0 in het Loket

Op donderdag 5 april 2023 spraken bijna 100 aanwezigen met elkaar over het Sportakkoord 2.0. Van bedrijven, welzijnspartners, onderwijs, inwoners, tot sportondernemers, stichtingen, inwonersraden, ambtenaren en raadsleden. Een hele gevarieerde groep betrokkenen uit de samenleving. Hieruit blijkt des te meer hoe belangrijk sport en bewegen voor Zwijndrecht is.

Met alle betrokkenen blikten we terug op de initiatieven van de afgelopen jaren en sprak iedereen zijn waardering uit. Ook keken we met elkaar vooruit. Wat willen we de komende jaren met elkaar bereiken op het gebied van sport en bewegen? Er zijn verschillende nieuwe initiatieven bedacht en ideeën ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan ‘sociaal veilige sport’ waarmee verenigingen intimiderend sportgedrag willen aanpakken en zorgen voor een nog betere toegankelijkheid voor minder valide sporters. 

Verbinding blijft nodig

Wethouder Ronald de Meij (Sport en Gezondheid): “Een avond met verschillende partners en betrokkenen geeft veel energie. Elkaar opzoeken is belangrijk om samen te werken aan sport en bewegen in Zwijndrecht. Om meer mensen te bereiken, zijn sterke partners nodig. Daarom zijn bijeenkomsten zoals deze belangrijk." 

Zwijndrecht wil verder

Drie jaar geleden is Zwijndrecht gestart met het Sport- en Beweegakkoord. De krachten van inwoners, maatschappelijke partners, verenigingen en sport zijn gebundeld. Er is vastgelegd hoe we er met elkaar voor zorgen dat iedereen in Zwijndrecht kan bewegen. De basis is gelegd, maar Zwijndrecht wil verder. Er blijft nog steeds genoeg te doen. In het sportakkoord 2.0 bouwen we verder aan bestaande initiatieven en starten we nieuwe ideeën op.

Eigen inbreng en ideeën

Was u zelf niet bij deze avond aanwezig, maar heeft u wel goede ideeën als het over sport en bewegen gaat? Stuur dan een berichtje naar sport@zwijndrecht.nl.