Sportuitval jongeren 12+ tot 21

Veel jongeren vanaf 12 jaar ervaren niet (meer) het plezier, de motivatie en zelfvertrouwen om te blijven sporten en bewegen bij een sportaanbieder. Voorkomen van sportuitval in deze levensfase is belangrijk om sport een vanzelfsprekend onderdeel van hun gehele levensloop te laten (blijven) zijn. Om sportuitval bij jongeren te voorkomen willen wij sportverenigingen, maar ook commerciële sportaanbieders ondersteunen om de instroom van leden te vergroten en/of de uitstroom van leden te verlagen (boeien en binden) en dan met name in de leeftijdscategorie 12+ tot 21.

De gemeente Zwijndrecht en de Klankbordgroep Sportakkoord willeb onderzoek doen naar de behoeften van tussen de 12 en 21 jaar om te kijken op welke manier sport- en spelvormen op maat gerealiseerd kunnen worden. Hierbij willen wij natuurlijk ook leren van sportaanbieders die het wel goed lukt om jongeren te behouden of later in te laten stromen. 

Meer leest u in het document 'Sportuitval jongeren 12+ tot 21'